Pracownicy ZHSN

Ludomir Ślendziński, "Gra w guziki", 1928 [fragment]

prof. dr hab. Jerzy Malinowski

e-mail: jmalin@poczta.onet.pl
j.malinowski@sztukaorientu.pl
tel. 0-22-826-18-74; 0-601-31-36-91

praca mgr: Polska teoria i krytyka sztuki 1863-1879, UJ, pod kier. prof. Mieczysława Porębskiego, 1973.

praca doktorska: Od biedermeieru do ekspresjonizmu. Przemiany postaw artystycznych w Polsce w drugiej połowie XIX wieku (tytuł wydawniczy: Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987), UJ, pod kier. prof. Mieczysława Porębskiego, 1981.

praca habilitacyjna: Grupa "Jung Idysz" i żydowskie środowisko "nowej sztuki" w Polsce 1918-1923 (Warszawa 1987), UJ, 1988.

książka profesorska: Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów "Bunt" 1917-1922, (Wrocław 1991) - 1997.

tytuł profesorski: tytuł profesora - 1997, profesor zwyczajny - 2001.

miejsca pracy:

zakres zainteresowań naukowych:

książki:

wydawnictwa popularne:

katalogi wystaw i twórczości artystów:

artykuły:

recenzje:

inne publikacje:

czasopisma i tomy pod redakcją:

stypendia i wyjazdy zagraniczne:

nagrody:

członkowstwo: