Pracownicy ZHSN

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK

e-mail: j.kucharzewska@wp.pl      jkuch@umk.pl

praca magisterska: Architektura szkieletowa na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu z przełomu XIX i XX wieku (pod kier. prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego), 1997.

praca doktorska: Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, wybrane zagadnienia (pod kier. prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego), 2004.

praca habilitacyjna: Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, Toruń 2015

miejsca pracy:

 • Studio Projektowo-Realizacyjne "DOMINO" (1997-1998)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych - asystent (1998-2004), adiunkt (2004-2019), prof. UMK (od 2019)
 • Uniwersyet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2007-2013)

zakres zainteresowań naukowych:

 • architektura XIX i XX wieku.

książki:

 1. Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, wyd. Neriton,  Warszawa 2004 (s.472), ISBN 83-88973-69-X.
 2. Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015 (s.356), ISBN 978-83-231-3392-6
 3. Historia rodziny Weese - fabrykantów toruńskich pierników - i jej inwestycje budowlane w Toruniu, wyd. UMK, Toruń 2017, ISBN 978-83-231-3465-7

artykuły:

 1. Wille fachwerkowe na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu, [w:] Studia z architektury nowoczesnej, t.1, red. J.Malinowski, wyd. UMK,  Toruń 2000, s.7-25, ISBN 83-231-1201-0
 2. Budynek poczty głównej w Toruniu jako przykład architektury historyzmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, red. J.Malinowski, t. XXXIII, 2002, s. 79-112,  PL ISSN 0860-1232 (PL ISSN 0208-533X)
 3. Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146, ISBN 978-83-7441955-0.
 4. Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161, ISBN 978-83-7543-042-4.
 5. Budynek Teatru Miejskiego w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 13., Bydgoszcz 2008, s. 163-175, ISSN 1427-5465
 6. Dzieje teatru toruńskiego w XIX i na początku XX wieku, [w:] Architektura Miast I: Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i architektura, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2008, s.72-81, ISBN 978-83-926423-4-3
 7. Zespół synagogalny przy ul. Szczytnej w Toruniu, [w:] Studia z architektury nowoczesnej, t.3, red. J.Kucharzewska, J.Malinowski, Toruń 2009, s.67-89, ISBN 978-83-231-2377-4
 8. Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147, ISBN 978-83-926423-8-1 (ISBN 978-83-86970-15-5)
 9. Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184, ISBN 978-83-924110-4-8
 10. Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91, ISBN 978-83-231-2624-9
 11. Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334, ISBN 978-83-233-3235-0
 12. Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał  funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133; ISBN 978-83-89693-39-6; ISSN 0079-3493
 13. „Architektura dziur” – eksperymenty w zakresie współczesnej dekoracji, Czasopismo Techniczne, z.15, R.109: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal architektoniczny dziś, Kraków 2012, s.336-341, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6271
 14. Architektoniczny eksperyment u podnóża Chińskiego Muru, Art of the Orient, vol.1, red. D.Kamińska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s.73-88; ISSN 2299-811X
 15. Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359, ISBN 978-83-62737-16- 
 16. Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th  and 21st centuries.Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38, il. 8-12; ISBN 978-83-64275-37-1 
 17. Pałac Fengerów przy ul. Mostowej w Toruniu w świetle nowych badań zabytkoznawczo-konserwatorskich, "Stare i nowe dziedzictwo Torunia. Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu", t.1., red. J.Raczkowski, Toruń 2013, s. 176-189, il.1-9, ISBN: 978-83-904719-0-7 
 18. Dawna willa Gustawa Weesego na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu, „Meritum” 2014, nr 1, s.6-10, ISSN 1425-4255. 
 19. Integracja sztuki, tradycji i techniki na przykładzie pekińskiej dzielnicy Chaoyang, „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, red. G.Rzepecki, t.1, wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2014, s. 171-184, ISBN 978-83-64235-11-5 
 20. Areszt śledczy w Toruniu – architektoniczna historia miejsca, [w:] Areszt Śledczy. Historia i teraźniejszość, red. A.Szatkowska, J.Horowski, Toruń 2014, s. 89-146, ISBN 978-83-8019-022-1
 21. Between tradition and modernity. From the works of Seung H-Sang, an architect from South Korea, [w:] Korea. Art and artistic relations with Europe, ed. by A.Kluczewska-Wójcik, Warsaw-Torun 2014, s.143-149, ISBN 978-83-62737-42-0
 22. Radzieccy i polscy architekci wobec maszyny do mieszkania, [w:] Sztuka Europy Wschodniej. Polska i Rosja : Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX i Xxi wieku, t. II, red. J.Malinowski, I.Gavrash, Z.Krasnopolska-Wesner, Warszawa-Toruń 2014, s.167-173, ISBN 978-83-62737-43-7, ISSN 2353-5709
 23. Znaczenie zintegrowanych elementów sztuki i techniki w badaniach architektonicznych na przykładzie kamienicy przy ul. Piekary 29 w Toruniu, „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, red. G.Rzepecki, t. 2, wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2014, s. 247-263, ISBN 978-83-64235-54-2.
 24. Wybrane inwestycje budowlane Franza Zährera w Toruniu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. XLV. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.420, 2014, s. 155-184,  PL ISSN 0860-1232 (PL ISSN 0208-533X)
 25. (współautor: J.Tajchman), Znaczenie wyników badań architektonicznych dla projektów i realizacji  konserwatorskich na wybranych przykładach, [w:] Badania architektoniczne. Historia i perspektywy, red. M.Arszyński, M.Prarat, U.Schaaf, B.Zimnowoda-Krajewska, wyd. Bernardinum, Toruń 2015, s.413-440.
 26. Siedziba Urzędu Marszałkowskiego na Placu teatralnym w Toruniu – tradycja miejsca i historia budowy, „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, red. G.Rzepecki, t. 3, wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2015, s.193-213.
 27. Wizualna mistyfikacja cyberarchitektury, [w:] Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M.Wawrzak, wyd. UMK, Toruń 2016, s.195-211, ISBN 978-83-231-3546-3
 28. Franz Zährer – toruński kupiec i inwestor budowlany, [w:] Historyzm toruński XIX-XX wieku: architektura, miejsca i codzienność, red. K.Kluczwajd, M.Pszczółkowski, Toruń 2016, s.73-91, ISBN 978-83-943684-7-0
 29. Nieistniejące rezydencje na Podolu – w Czarnokozińcach, Paniowcach i Ostrowczanach, [w:] Ўкраїнсько-Польські архітектўрні візії: погляд крізь часи та епохи / Ukrainian-polish architectural visions: a look through the times and epochs, Харкків 2016, s. 92-101, ISBN 978-966-400-391-6
 30. Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143, ISBN 978-83-63572-14-3; ISBN 978-83-64889-22-6
 31. Wystrój wnętrza kamienicy przy ul. Mostowej 8 w Toruniu, [w:] Plastyka toruńska 1793-1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, red. K.Kluczwajd, M.Pszczółkowski, Toruń 2017, s.97 -115, ISBN: 978-83-88341-89-2
 32. Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola, Studia z architektury nowoczesnej, tom 6, red. J. Kucharzewska, wyd. Tako, Toruń 2018, s.25-46, ISSN 208-0713
 33. Willa miejska Gustawa Plehwe przy ul. Mickiewicza 81 w Toruniu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2018, nr 49, s. 137-172, ISSN 0208-533X
 34. Modyfikacje przestrzeni miejskiej na przykładzie placu Teatralnego w Toruniu. Dziedzictwo materialne i treści znaczeniowe, [w:] Architektura w mieście. Architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku, red. A. Łupienko, A. Zabłocka–Kos, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 425-442, ISBN 978-83-65880-53-6
 35. Historia zabudowy działek przy ul. Mostowej 8 i Podmurnej 7 w Toruniu, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu II, pod. red. J. Raczkowskiego i M. Jakubek-Raczkowskiej, wyd. TNOiK, Toruń 2020, s. 155-165, il.1-13 (na s. 390-400), ISBN978-83-7285-907-5
 36. Od kamienicy mieszczańskiej do ekskluzywnego domu towarowego – historia przekształceń budynków przy Rynku Staromiejskim 36-37 w Toruniu, Pamiętnik Sztuk Pięknych, red. M. Geron, nr 15: Emanacje. Profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70 urodziny, red. A. Kluczewska-Wójcik, J. W. Sienkiewicz, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2020, s. 279-291, ISBN 978-83-956575-3-5, ISSN 1730-0215
 37. Ochrona zabytków Torunia w okresie 20-lecia międzywojennego w świetle wybranych materiałów źródłowych, [w:] Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100.rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, red. K. Zimna-Kawecka, M. Prarat, Toruń 2020, s.87-110, ISBN 978-83-65127-63-1
 38. Zespół pałacowy w Chorostkowie na Ukrainie - historia i problematyka konserwatorska, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Dawnej Rzeczpospolitej, red. W. Walczak, K.Wiszowata-Walczak, t. XIII, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2020, s. 389-418, ISBN 978-83-925705-8-5 (całość), ISBN 978-83-64103-44-5
 39. Historia zmian funkcjonalno-przestrzennych w budynkach przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu, [w:] Wokół dziedzictwa. historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40 rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera, red. M.Pszczółkowski, K. Zimna-Kawecka, M. Zdanowski, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2020, s. 185 – 203, ISBN 978-83-65127-66-2
 40. Architektura miast. Refleksje o przestrzeni miejskiej od XIX do XXI wieku, [w:] Studia z architektury nowoczesnej, t. 8: Architektura miast, red. J. Kucharzewska, wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2020, s. 7- 14, ISSN 2084-0713; ISBN 978-83-66758-07-0
 41. Trwanie i zmienność – architektura Pekinu w ciągu ostatnich 70 lat, [w:] 70 lat chińskiej republiki ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, red. H. Kupś, M. Szatkowski, M. Dahl, wyd. Dialog, Warszawa 2021, s.  275–301, ISBN: 978-83-8002-899-9
 42. Łukasz Lewandowski, Joanna Kucharzewska, Marek Pabich, Żeliwna klatka schodowa w XIX-wiecznym budynku więzienia przy ulicy Piekary w Toruniu, „Wiadomości Konserwatorskie” 2021, nr 67, s. 115–128. ISSN 0860-2395, ISSN online 2544-8870

 

czasopisma i tomy pod redakcją:

Współredakcja z prof. dr hab. Jerzym Malinowskim:

 • Studia z architektury nowoczesnej. Architektura i wnętrza 1905-1923, tom 2, wyd. UMK, Toruń 2007 (s.175), ISBN 978-83-231-2117-6
 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 3, wyd. UMK, Toruń 2009 (s.183) ISBN 978-83-231-2377-4

Redakcja

 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 4, wyd. UMK, Toruń 2011 (s.209), ISBN 978-83-231-2624-9
 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 5: Między Polską a Rosją, wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2013 (s.138), ISSN 2084-0713
 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 6: Architektura polska - między Wschodem a Zachodem, wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2018 (s.266), ISSN 2084-0713
 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 7: Z problemów architektury 1 połowy XX wieku, wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2019 (s.129), ISSN 2084-0713; ISBN 978-83-956575-1-1
 • Studia z architektury nowoczesnej, tom 8: Architektura miast, wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2020 (s.208), ISSN 2084-0713; ISBN 978-83-66758-07-0

 

udział w konferencjach:

 • Współorganizacja i uczestnictwo w Spotkaniu Japońskich i Polskich Historyków Sztuki i Muzykologów: Japanese-Polish Workshop – 16-17 listopada 2005r. w Warszawie
 • Spotkanie naukowe członków „Miłośników Torunia” – 19 marca 2006r. w Toruniu; Tytuł referatu: Architektura przełomu XIX/XX wieku w Toruniu
 • IV Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, w dniach 28-30 czerwca 2006r. w Toruniu; Tytuł referatu: Współczesna architektura koreańska
 • Konferencja naukowa – „Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i architektura”, 17 kwietnia 2008r. w Bydgoszczy; Tytuł referatu: Teatr Miejski w Toruniu
 • Pierwsza Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki. Polska-Chiny. Sztuka i Dziedzictwo Kulturowe, 14-16.09.2009 w Krakowie; Tytuł referatu: Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century.
 • Konferencja naukowa – „Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne”, 18-19.09.2009 w Bydgoszczy; Tytuł referatu: Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury – o współczesnym budownictwie wielorodzinnym.
 • V Spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki Orientu,  Toruń 17-18 czerwca 2010; Tytuł referatu: Architektoniczny eksperyment u podnóża Chińskiego Muru.
 • Konferencja naukowa – Art of Japan. Japanisms and Polish-Japanese art relations, Kraków 21-23 październik 2010; Tytuł referatu: Contemporary housing architecture In Japan and Poland. Similarities and differences.
 • Wykład towarzyszący wystawie „Statek kosmiczny Ziemia” w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wykład z cyklu: Instrukcja obsługi dla statku kosmicznego Ziemia, Toruń 28 kwietnia 2011; Tytuł referatu: Kontener czy megastruktura? O współczesnym budownictwie mieszkaniowym.
 • Konferencja naukowa – Inspiracje sztuką dawną w sztuce XX i XXI wieku, 2011, Toruń 1-2 grudnia 2011; Tytuł referatu: Dawna architektura w zwierciadle postmodernizmu.
 • Konferencja naukowa – V Spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki Orientu,  Toruń 14-15 czerwca 2012; Tytuł referatu: Chaoyang – artystyczna dzielnica Pekinu.
 • Konferencja naukowa – Polska-Rosja. Sztuka i historia. Польша – Россия.  Искусствo и  история,  Warszawa 12-14 września 2012; Tytuł referatu: Radzieccy i polscy architekci wobec „maszyny do mieszkania”
 • Konferencja naukowa – Spotkanie Polskich i Koreańskich Historyków Sztuki, Warszawa, 25-26 października 2012; Tytuł referatu: Between tradition and modernity in architectural works of Seung H-Sang
 • Konferencja naukowa – Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Toruń, 26-27 października 2012; Tytuł referatu: Pałac Fengerów w świetle nowych badań konserwatorskich
 • Konferencja naukowa – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Detal architektoniczny dziś, Kraków 23-24 listopada 2012; Tytuł referatu: „Architektura dziur” – eksperymenty w zakresie współczesnej dekoracji.
 • Konferencja naukowa – Kolekcja fikcji – mistyfikacja w sztuce, Toruń 6-7 grudnia 2012; Tytuł referatu: Wizualna mistyfikacja cyberarchitektury.
 • I Sympozjum: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Bydgoszcz 14-15 maja 2013r. UTP Bydgoszcz.Tytuł referatu: Integracja sztuki, tradycji i techniki na przykładzie pekińskiej dzielnicy Chaoyang
 • Międzynarodowa konferencja: Badania architektoniczne. Historia i perspektywy; Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń, w dniach 19-21 września 2013. Tytuł referatu: Znaczenie badań architektonicznych w projektach i realizacjach konserwatorskich – na wybranych przykładach (współautor JanTajchman) 
 • II Sympozjum: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Bydgoszcz 3-4 czerwca 2014r. UTP Bydgoszcz. Tytuł referatu: Znaczenie zintegrowanych elementów sztuki i techniki w badaniach architektonicznych na przykładzie kamienicy przy ul. Piekary 29 w Toruniu
 • Konferencja naukowa – VIII Ogólnopolskie spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki Orientu,  Toruń 16-17 czerwca 2014. Tytuł referatu: Ikony współczesnej architektury w Pekinie
 • Sympozjum – Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszości,  Toruń 13 listopada 2014. Tytuł referatu: Areszt Śledczy w Toruniu – architektoniczna historia miejsca 
 • Konferencja naukowa: Wille i rezydencje miejskie i podmiejskie. Projektanci, inwestorzy, mieszkańcy i użytkownicy w od XVIII do XX wieku, Sopot 11-12 grudnia 2014 roku. Tytuł referatu: Willa Gustawa Weese na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu
 • Konferencja naukowa – Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, Toruń, 6-7 luty 2015. Tytuł referatu: Wyniki badań prowadzonych w kamienicy przy ul. Piekary 29 w Toruniu 
 • Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa  28 marca 2015. Tytuł referatu: Badania architektury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej; dwurocznik „Studia z architektury nowoczesnej” 
 • III Sympozjum: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Bydgoszcz 21-22 maja 2015r. UTP Bydgoszcz.Tytuł referatu: Siedziba Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym w Toruniu – tradycja miejsca i historia budowy
 • III Konferencja naukowa z cyklu: Muzeum – formy i środki prezentacji, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 14-16 września 2015r. Tytuł referatu: Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej
 • Sympozjum międzynarodowe:„Ukraińsko-polskie architektoniczne wizje: spojrzenie poprzez czasy i epoki”/ „Ўкрaiнcько-Пoльські Aрхітектypнi вiзії: погяд крізь часи та епохи”; organizowane przez: Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej imienia O.M.Beketowa/ Харківсъкий націоналъний унівepcитeт місъкого господаpcтва iмені  O.M.Бекетова; 15-16 kwietnia 2016r. Tytuł referatu: Nieistniejące rezydencje na Podolu – w Czarnokozińcach, Paniowcach i Ostrowczanach.
 • Konferencja z cyklu „zabytki toruńskiego młodszego pokolenia” pt. „Historyzm XIX-XXw.”; organizatorzy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, oddział toruński i Książnica Kopernikańska w Toruniu, 23 kwietnia 2016. Tytuł referatu: Franz Zährer – toruński kupiec i inwestor budowlany
 • Konferencja naukowa – Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Toruń, 7-8 kwietnia 2017; Tytuł referatu: Historia zabudowy działek przy ul. Mostowej 8 i Podmurnej 7 w Toruniu.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1917-1921. Wybrane problemy. Organizator konferencji: Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa; 17-18 listopada 2017r. Tytuł referatu: Stan zachowania obiektów pałacowych na terenie Podola w oparciu o wybrane przykłady
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Miejska przestrzeń publiczna w długim XIX wieku. Architektura w mieście, architektura dla miasta 2; Organizator konferencji: Polska Akademia Nauk Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla; Warszawa, 30 XI – 1 XII 2017r. Tytuł referatu: Modyfikacje przestrzeni miejskiej na przykładzie Placu Teatralnego w Toruniu. Dziedzictwo materialne i treści znaczeniowe.
 • Konferencja naukowa pt. Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, Toruń, 20 kwietnia 2018r. Tytuł referatu: Ochrona zabytków Torunia w okresie 20-lecia międzywojennego w świetle materiałów źródłowych
 • IV Międzynarodowy kongres naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej pod patronatem MKiDzN, MNiSzW, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rzeszów-Jarosław 3-5 października 2018 r. Tytuł referatu: Zespół pałacowy w Chorostkowie na Ukrainie – historia i problematyka konserwatorska
 • Konferencja naukowa – Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, Toruń 23-25 października 2019 r. Tytuł referatu: Spieszmy się inwentaryzować zabytki architektury – o obiektach pałacowych na Podolu (Ukraina)
 • Konferencja naukowa – Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość, Toruń 7-8 listopada 2019 r. Tytuł referatu: Historia zmian funkcjonalno-przestrzennych w budynkach przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu.
 • IX Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu “Architektura miast”. Architektura Przemysłowa/ Architektura Poprzemysłowa w XIX i XX wieku, Bydgoszcz 29-30 września 2021 r. Tytuł referatu: Od fabryki pierników Gustawa Weese do Muzeum Toruńskiego Piernika – historia powstania fabryki i jej współczesnej adaptacji.
 • VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości – udział w debacie w panelu „Sektor kreatywny” Kraków, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, 5 października 2021 r.
 • VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości – udział w debacie w panelu „Innowacje, biznes, nauka”, Kraków Centrum Kongresowe ICE, 6 października 2021 r.

 

promotor prac magisterskich:

 1. Dorota Palmowska, Rzeźbiarska architektura. Problem przestrzeni i kompozycji w oparciu o współczesne polskie realizacje, pr. dyplomowa na kierunku artystycznym (specjalność: Rzeźba), Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2010.
 2. Agnieszka Strzelecka, Neogotycka Poczta Główna w Grudziądzu, jej historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013.
 3. Piotr Pelc, Dawna kaplica przy szpitalu ewangelickim Bethanien we Wrocławiu - jej historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013.
 4. Łukasz Lis, Willa Flora jako przykład architektury establissements na tle dziewiętnastowiecznego Poznania, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013.
 5. Anna Mujta, Dawne Łazienki nr 4 w Ciechocinku - ich historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013.
 6. Agnieszka Jachna, Problematyka konserwatorska kamienicy przy ul. J.H.Dąbrowskiego 52 w Poznaniu, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013.
 7. Agata Broniszewska, Willa szkieletowa przy ul. Konopnickiej 18 w Toruniu i jej problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2014.
 8. Małgorzata Hałasik, Dworzec kolejowy w Będzinie jako część infrastruktury kolejowej w kontekście krajobrazu kulturowego, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2014.
 9. Remigiusz Łangowski, Koncepcja architektoniczna rozbudowy kościoła w Przyłękach, pr.dyplomowa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, 2014.
 10. Łukasz Szplit, Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu - historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2016.
 11. Piotr Tomaszewski, Poczta w Ciechocinku - jej historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2016 [praca zdobyła nagrodę im. Jerzego Frycza oraz wyróżnienie w konkursie im.prof. Jerzego Remera]
 12. Monika Rogalewska, Dom własny architekta miejskiego Paula Puchmüllera przy ulicy Lipowej 15 w Sopocie – historia i problematyka konserwatorska, pr.mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2017.
 13. Agata Matyjaszczyk, Kamienica Józefa Meissnera przy ul.Kilińskiego 96/96a w Łodzi - historia i problematyka konserwatorska, pr.mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2017.
 14. Catherine Luscinski, Kościół Notre-Dame du Travail w Paryżu (1897-1901), jego historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2018. [praca zdobyła nagrodę im. Jerzego Frycza] 
 15. Anna Walisko, Poczta w Inowrocławiu – jej historia i problematyka konserwatorska, pr.mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2019.
 16. Tomasz Ziemkiewicz, Znikający modernizm, czyli problematyka konserwatorska polskiej architektury usługowo-handlowej l.60.XX w. na przykładzie wybranych realizacji w Warszawie, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 17. Grzegorz Grąbczewski, Kościół p.w. Dobrego Pasterza  w bytomskiej dzielnicy Karb – jego historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 18. Anna Kaprzyk, Przedszkole nr 3 przy ul. Barbary 25 w Katowicach – dawny pawilon w ogrodzie jordanowskim. Historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 19. Ewa Cwynar, Pałac w Nowej Wsi Szlacheckiej – jego historia i problematyka konserwatorska, pr. mgr., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.

promotor prac licencjackich:

 1. Grzegorz Grąbczewski, Pałac w Przysieku – jego historia i problematyka konserwatorska, pr.lic., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2018. [praca zdobyła III nagrodę w konkursie ToMiTo]
 2. Anna Kaprzyk, Dworzec Główny PKP w Toruniu – jego historia i problematyka konserwatorska, pr.lic., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2018.[praca zdobyła wyróżnienie w konkursie ToMiTo]
 3. Aleksandra Pojawis, Willa„Zofijówka” na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu – jej historia i problematyka konserwatorska, pr.lic., Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2018.
 4. Zyta Jurgielska, Kościół św. Michała Archanioła w Sopocie - jego dzieje i krytyka architektoniczna, pr.lic., kierunek:Krytyka Artystyczna, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2018.
 5. Agata Stępień, Gdański Teatr Szekspirowski jako przykład współczesnej realizacji architektonicznej w zabytkowej tkance miasta, pr.lic., kierunek: Krytyka Artystyczna, Wydział Sztuk Pięknych UMK 2018.
 6. Karolina Świerczak, Budynek Prudential w Warszawie – historia i krytyka architektoniczna, pr. lic., kierunek: Krytyka Artystyczna, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 7. Weronika Korzeniewska, Górna Brama miasta Olsztyn – historia i problematyka konserwatorska, pr. lic., kierunek ODK, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 8. Damian Kolassa, Wieża Quistorpa w Szczecinie – historia i problematyka konserwatorska, pr. lic., kierunek ODK, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 9. Karolina Fojutowska, Małopolski Ogród Sztuki - projektu biura Ingarden & Ewý Architekci w świetle krytyki architektonicznej, kierunek Krytyka Artystyczna, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.
 10. Kornelia Dekowska, Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu jako przykład adaptacji budynku industrialnego na funkcje muzealne, kierunek Krytyka Artystyczna, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2020.

 

udział w projektach badawczych i grantach:

 • Projekt badawczy pt.: Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej – województwo podolskie (2015-2018), finansowany przez Fundację Lanckorońskich. Rola w projekcie: koordynator i współwykonawca.
 • E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej-zakres rozszerzony, wiedzo o kulturze-zakres podstawowy (Grupa 1) (projekt nr POWR.0210.00-00-4002/16).

stypendia i wyjazdy zagraniczne:

 • 2001 - Berlin - staż zagraniczny UMK przyznawany młodym pracownikom naukowym
 • 2003 - Republika Federalna Niemiec - staż zagraniczny UMK przyznawany młodym pracownikom naukowym
 • 2004 - Włochy - staż zagraniczny UMK przyznawany młodym pracownikom naukowym
 • 2005 - Korea Południowa - stypendium Polskiej Akademii Nauk i Korea Science and Engineering Foundation
 • 2010 - Chiny - stypendium Polskiej Akademii Nauk i Chinese Academy of Social Sciences.
 • 2014 - stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie kultury.
 • 2015 - Ukraina (Podole) - projekt badawczy: Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz1., finansowany przez Fundację Lanckorońskich
 • 2016 - Ukraina (Podole) - projekt badawczy: Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz.2, finansowany przez Fundację Lanckorońskich
 • 2017 - Ukraina (Podole) - projekt badawczy: Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz.3, finansowany przez Fundację Lanckorońskich
 • 2018 - Ukraina (Podole) - projekt badawczy: Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz.4, finansowany przez Fundację Lanckorońskich

nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2003/2004
 • Wyróżnienie Fundacji Stefana Batorego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za pracę "Architektura i urbanistyka w latach 1871-1920", Warszawa 2004 - przyznane w 2004r.
 • Wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za pracę "Architektura i urbanistyka w latach 1871-1920", Warszawa 2004 - przyznane w 2005 r.
 • Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2016 r.
 • Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2017 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2019 r.

Inne:

 • recenzje prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
 • dokumentacje konserwatorskie obiektów zabytkowych - rozwarstwienia chronologiczne murów, inwentaryzacje, nadzory konserwatorskie, dokumentacje powykonawcze, wytyczne konserwatorskie i programy konserwatorskie, karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa, współudział w tworzeniu koncepcji adaptacji i modernizacji obiektów zabytkowych 

członkowstwo:

 • Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2001-2011 sekretarz)
 • Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (od 2011)

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam