Absolwenci ZHSN

Marta Ipczyńska-Budziak, "Styczeń z cyklu Dwunastu Podróżnych" [fragment]

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Rok 1998

OCHRONA DÓBR KULTURY

pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego

Piotr Dąbrowski: Wpływ doktryn ezoterycznych na sztukę polską przełomu XIX i XX wieku (konserwatorstwo).
Publ.: Mistyka Franciszka Siedleckiego, [w:] "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", red. J.Malinowski, t. XXXIII, 2002.

Marta Gawęda: Świat teatru marionetek, cyrku i karnawałowej dell'arte w malarstwie i grafice polskiej lat 1890-1939 (muzealnictwo).

Lidia Gerc: Architektura Banku Rzeszy w Toruniu na tle działalności budowlanej Juliusa Habichta (konserwatorstwo).
Publ.: Juliusz Habicht - architekt Banku Rzeszy [w:] Studia z architektury nowoczesnej, red. J.Malinowski, t. 1, wyd. UMK, Toruń 2000;
Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego, wyd. UMK, Toruń 2006;
Collegium Maximum of Nicilaus Copernicus Univesity in Toruń. The Old building of the Reichsbank and National Polish Bank, wyd. UMK, Toruń 2006.

Justyna Gibbs [Jurgawka]: Architektura uzdrowiskowa Sopotu między 1903-1912 (konserwatorstwo).
Publ.: Sopockie łazienki z początku XX wieku [w:] Studia z architektury nowoczesnej, red. J.Malinowski, t. 1, wyd. UMK, Toruń 2000.

Agnieszki Jelonkiewicz-Chęć: Kozienice. Założenie pałacowo-parkowe (konserwatorstwo).
Publ.: Kozienice. Założenie pałacowo-ogrodowe, Kozienice 1999.
Architektura pałacowo-ogrodowa w Kozienicach na przełomie XIX i XX wieku [w:] Studia z architektury nowoczesnej, red. J. Malinowski, t. 1, wyd.UMK, Toruń 2000.

Mirella Korzus [Lewandowska]: Scenografie Leonarda Torwirta w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu w latach 1945-1952 (konserwatorstwo).
Publ.: Scenografie Leonarda Torwirta w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu 1945-1952, kat. wyst., Teatr im. Wiliama Horzycy, Toruń 1998
Scenografia Leonarda Torwirta [w:] 80 lat Teatru w Toruniu 1920-2000, Toruń 2000.

Wojciech Łowicki: Sztuka obrazkowa jako narzędzie propagandy ideologiczno-wychowawczej władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli jak kapitalistyczna forma zbratała się z socjalistyczną treścią (muzealnictwo).

Wojciech Romaniak: Urbanistyka i architektura Juraty w latach 1928-1939 (konserwatorstwo).
Nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatorstwa Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za lata 1998-1999.
Publ.: Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928-1939 [w:] Studia z architektury nowoczesnej, red. J. Malinowski, t. 1, wyd. UMK, Toruń 2000.

Tomasz Śleboda: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski (konserwatorstwo).
Nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatorstwa Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za lata 1998-1999.
Publ.: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski [w:] Studia z architektury nowoczesnej, red. J.Malinowski, t. 1, wyd. UMK, Toruń 2000.