Pracownicy ZHSN

Ludomir Ślendziński, "Gra w guziki", 1928 [fragment]

prof. dr hab. Jerzy Malinowski

e-mail: jmalin@poczta.onet.pl
j.malinowski@sztukaorientu.pl
tel. 0-22-826-18-74; 0-601-31-36-91

praca mgr: Polska teoria i krytyka sztuki 1863-1879, UJ, pod kier. prof. Mieczysława Porębskiego, 1973.

praca doktorska: Od biedermeieru do ekspresjonizmu. Przemiany postaw artystycznych w Polsce w drugiej połowie XIX wieku (tytuł wydawniczy: Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987), UJ, pod kier. prof. Mieczysława Porębskiego, 1981.

praca habilitacyjna: Grupa "Jung Idysz" i żydowskie środowisko "nowej sztuki" w Polsce 1918-1923 (Warszawa 1987), UJ, 1988.

książka profesorska: Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów "Bunt" 1917-1922, (Wrocław 1991) - 1997.

tytuł profesorski: tytuł profesora - 1997, profesor zwyczajny - 2001.

miejsca pracy:

 • Muzeum Narodowe w Krakowie - asystent (1973-1977)
 • Instytut Sztuki PAN w Warszawie - z-ca dyrektora, kier. Pracowni Sztuki Nowoczesnej (1977-1995), docent
 • Muzeum Narodowe w Warszawie - z-ca dyrektora (1991-1992)
 • Uniwersytet Łódzki - profesor nadzwyczajny (1992-1995)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych (od 1994).

zakres zainteresowań naukowych:

 • malarstwo i krytyka artystyczna XIX i początku XX wieku
 • awangarda XX wieku (ekspresjonizm, konstruktywizm)
 • sztuka żydowska
 • środowisko artystyczne Ecole de Paris
 • sztuka Orientu.

książki:

 • Julian Fałat, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985
 • Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987
 • Grupa "Jung Idysz" i żydowskie środowisko "nowej sztuki" w Polsce 1918-1923, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1987
 • Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów "Bunt" 1917-1922, Wiedza o Kulturze, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991
 • Jan Matejko. Obrazy olejne, wyd. Arkady, Warszawa 1993, II wyd. 1998
 • Leon Wyczółkowski, wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków 1995, II wyd. 2002
 • Maurycy Gottlieb, wyd. Arkady, Warszawa 1997 (wersja pol.-ang.)
 • Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, t. I, wyd. PWN, Warszawa 2000
 • Malarstwo polskie XIX wieku, wyd. DiG, Warszawa 2003
 • Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, t. II - W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, wyd. DiG 2007.

wydawnictwa popularne:

 • Julian Fałat, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987
 • Leon Wyczółkowski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987
 • Maurycy Gottlieb: "Powitanie Natana przez Rechę", Dom Aukcyjny "Agra-Art", Warszawa 1999.

katalogi wystaw i twórczości artystów:

 • Grafika Wojciecha Weissa, (wstęp),Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków1975
 • Ekspresjonizm w grafice polskiej, (wstęp, wybór tekstów antologii, współautorstwo katalogu z Zofią Kucielską), Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1976
 • Der Jugendstill in Polen (wstęp: Die polnische Kunst um 1900), Muzeum Mazowieckie w Płocku - Museum in Ingelheim am Rhein 1978
 • Expressionistische Tendenzen in der polnischen Graphik (wstęp, współautorstwo katalogu wraz z Zofią Kucielską), Muzeum Narodowe w Krakowie - Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig 1979
 • Julian Fałat (wstęp), Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1980
 • Ekspresjonizm w sztuce polskiej (współautorstwo wraz z drem Piotrem Łukaszewiczem), Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1980 - Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie 1981
 • Kazimierz Podsadecki, Janusz M. Brzeski - z pogranicza plastyki i filmu 1923-1936 (wstęp: Krakowskie Studio Polskiej Awangardy Filmowej; współpraca przy katalogu), Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1981
 • Wystawa dzieł artystów żydowskich z lat 1918-1939 (wstęp: Żydowskie środowisko artystyczne w międzywojennej Polsce; nadzór merytoryczny nad katalogiem) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Olsztyn1987
 • Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945 (wstęp: Kultura artystyczna Wilna 1893-1945), Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Olsztyn1989
 • In the Flower ofYouth. Maurycy Gottlieb (wstęp: Maurycy Gottlieb: A Polish Perspective), The Tel-Aviv Museum of Art 1991 (oraz wersja jez. hebrajskim)
 • Maurycy Gottlieb (wstęp), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa1991
 • Witold Pruszkowski (wstęp: Witold Pruszkowski - symbolista), Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań1992
 • Jan Matejko. Obrazy olejne, kat., red. dr Krystyna Sroczyńska; (koordynacja prac autorskich), wyd. Arkady, Warszawa 1993
 • Samuel Cygler. Grafik. Malarz (wstęp), Muzeum Zagłębia w Będzinie, Będzin 1993
 • Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, kat., (katalog wystawy pod moim kierunkiem; wstęp, koncepcja i scenariusz wystawy), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1993
 • Where East meets West. Portrait of Personages of the Polish-Lithuanian Commonwealth 1576-1763 (wstęp, katalog), Muzeum Narodowe w Warszawie 1993
 • Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763. Przewodnik po wystawie Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa1993
 • W 70 rocznicę Wystawy Nowej Sztuki - Wilno 1923 (tekst: Kultura artystyczna Wilna początku XX wieku), Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1993
 • Europa. Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (tekst: Das jüdische Kunstleben in Ostmitteleuropa i hasła o 6 artystach), Kunst- und Austellungshalle in Bonn 1994
 • Les peintres de Zborowski. Modigliani, Soutine, Utrillo leurs amis (tekst: Le milieu artistique polonais a Paris), Musée Fondation de l'Hermitage a Lausanne 1994
 • Kisling i jego przyjaciele. Wystawa obrazów i rzeźb z kolekcji Musée du Petit Palais w Genewie (wraz z Barbarą Brus-Malinowską), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1996 (wersja pol.-ang.)
 • Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje (red. naukowa wraz z dr Michałem Woźniakiem, scenariusz, przedmowa, wstęp: Oddział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego 1797-1832; wiele haseł biograficznych), Muzeum Okręgowe w Toruniu - Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie 1996 (wersja pol.- lit.- ang.)
 • Ecole de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka (wstęp: Żydowscy malarze w polskiej koloni artystycznej w Paryżu w pierwszej połowie XX w.), Instytut IRSA - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1998; II wyd. - Muzeum Historii m. Łodzi, Łódź 1999 (wersja pol.- ang.)
 • Polski Paryż - Ecole de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, (wstęp j.w.), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1999/2000
 • Ecole de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka (wstęp j.w.), Muzeum Okręgowe w Lesznie, Leszno 2000
 • Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation 1910-1930 (tekst: Poznań), Los Angeles County Museum of Art 2002
 • Artyści ze szkoły Jana Matejki (tekst: Uczniowie Jana Matejki), Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2004
 • Wybitni artyści żydowscy. Z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum (wstęp: Żydowska tożsamość w sztuce nowoczesnej w Polsce), Muzeum Historyczne Miasta Łodzi, Łódź 2004 (i w jęz. ang.)
 • Artistes d'Europe. Montparnasse déporté (tekst: Les Artistes polonais de l'Ecole de Paris Musée du Montparnasse, Paris 2005
 • Żydowska kolonia artystyczna w Kazimierzu, Muzeum w Kazimierzu nad Wisłą, Kazimierz Dolny 2007
 • Dlaczego Poznań? Dlaczego Polska? Dlaczego Europa Środkowa? / Why Poznan? Why Poland ? Why Central Europe, Asia - Europe mediations. Contemporary Asian and European Art, MONA Inner Spaces - Muzeum Narodowe (I in.), Poznań 2007
 • Kraków a żydowskie środowiska artystyczne w Polsce i w Europie, [w:] Natasza Syrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, kat. wyst., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008
 • O kolekcji malarstwa Żydów Polskich, [w:] Malarstwo Żydów Polskich z prywatnej kolekcji, kat. wyst., oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2008.

artykuły:

 • Henryk Struve - teoretyk i krytyk sztuki, "Biuletyn Historii Sztuki" 1975, nr 1
 • Lwowska teoria i krytyka sztuki lat siedemdziesiątych XIX wieku, "Biuletyn Historii Sztuki" 1975, nr 2
 • Janusz M. Brzeski i "Studio Polskiej Awangardy Filmowej", 1932-1934, Program Kin Studyjnych [Kraków] 1975, nr 3
 • Zdzisław Przebindowski, Kronika Miasta Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976
 • Ocena impresjonizmu w polskiej krytyce artystycznej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, [w:] Myśl o sztuce. Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wyd.PWN, Warszawa 1976
 • Maria Jarema, "Magazyn Kulturalny" 1976, nr 3
 • Jonasz Stern, "Poezja" 1976, nr 3
 • Przypomnienie Janusza M. Brzeskiego, "Magazyn Kulturalny" 1976, nr 3
 • Ekspresjonizm w grafice polskiej, Sezon - Biennale Grafiki [Kraków], 1976
 • Tendencje ekspresjonistyczne w grafice polskiej, "Sztuka" 1976, nr 5
 • Kazimierz Podsadecki, "Poezja" 1976, nr 10
 • Motywy palingenezy w twórczości Leona Wyczółkowskiego, "Biuletyn Historii Sztuki" 1977, nr 3
 • Matejko - przeciw realizmowi, "Teksty" 1977, nr 5-6
 • Grafika Waleriana Borowczyka, "Magazyn Kulturalny" 1978, nr 1
 • Jerzy Duda-Gracz, "Poezja" 1978, nr 5
 • Ekspresjonizm w sztuce polskiej. Wystawa we wrocławskim Muzeum Narodowym (współautor dr Piotr Łukaszewicz), "Sztuka" 1981, nr 1
 • Jerzy Hulewicz, Melchior Wańkowicz i cenzura krakowska, "Pamiętnik Teatralny" 1983, nr 2
 • Zrzeszenia Artystów "Bunt", Co robić po kubizmie? Studia o sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku, red. J.Malinowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984
 • Stanisław Kubicki, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. IV Ossolineum, Wrocław 1986
 • Julian Fałat - Pamiętniki (posłowie), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987
 • Bidermajer w polskoj żiwopisi O proswieszczenii i romantizmie, Nauka, Moskwa 1989
 • Jewish Artistic Circles in Inter-War Poland Polish, "Art. Studies" X, 1989
 • Kriticzeskij realizm w polskoj żiwopisi, Kultura narodow centalnoj i jugo-wostocznoj Jewropy XVIII - XX wieków, Nauka, Moskwa 1990
 • The "Yung Yiddish" Group and Jewish Modern Art in Poland 1918-1923, Polin [Oxford] 6, 1991
 • The "Yung Yiddish" Group and Jewish Modern Art in Poland 1918-1923, [w:] Seminaria Niedzickie VI, 1991
 • Wystawka polskoj gruppy "Blok" w Rigie w 1924 (współautor dr Janusz Zagrodzki) Cztienija Matwieja. Sbornik dokładow i matieriałow po istorii łatyszskogo i russkogo awangarda [Ryga], 1991
 • Unicestwione tradycje. Żydoskie środowisko artystyczne Wilna Lithuania [Warszawa] 1991, nr 2
 • Vilniaus Żydu meninis gyvenimas Krantai [Wilno] 1992, nr 40-42
 • Muzeum Narodowe w Krakowie, Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960 , red. A. Wojciechowski, Ossolineum, Wrocław 1992
 • Polska awangarda w Niemczech 1900-1933, Między Polską a światem, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1992
 • Kilka uwag o polsko-ukraińskim dziedzictwie artystycznym. Inni wśród swoich, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995
 • Tieorietik i kritik w polskom chudożestwiennom processie. Czełowiek w kontiekstie kultury. Sławianskij mir, Institut sławianowiedienija i bałkanistyki RAN, Moskwa 1995
 • Efraim Seidenbeutel, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/2, Warszawa - Kraków 1996
 • Józef Seidenbeutel, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/2, Warszawa - Kraków 1996
 • Menasze Seidenbeutel, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/2, Warszawa - Kraków 1996
 • Dawid Seifert, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/2, Warszawa - Kraków 1996
 • Dorota Seydenmann, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/2, Warszawa - Kraków 1996
 • Die Ikonographie des Kościuszko-Aufstandes, "Studia Polono-Helvetica", III, Basel 1996
 • Aleksander Lesser - malarz historyczny Żydzi w obronie Rzeczypospolitej, Uniwersytet Warszawski, wyd. Cyklady, Warszawa 1996
 • The Jewish Identity in Modern Art in Poland Ars baculum vitae [Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Pavela Preissa), Narodni Galerie w Prazie 1996
 • The Jewish Identity in Modern Art in Poland Ars baculum vitae, Studies in Western Art, vol. IV (jęz. ang. i jap.), The University in Osaka - Sagensha Publishers, Tokyo 2000, patrz III. 26
 • Art Appreciation (Taipei), 2005, nr 11 (jęz. chińskim)
 • Ekspresjonizm w sztuce polskiej (współautor dr Piotr Łukaszewicz), [w:] Od awangardy do postmodernizmu, red. Grzegorz Dziamski, z serii: Encyklopedie kultury polskiej XX wieku, Instytut Kultury MKiS, Warszawa 1996
 • Ekspresjonizm polski, [w:] L. Richard, Encyklopedia ekspresjonizmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1996
 • Ideen des Zionismus in der Kunst der polnischen Juden, Der Erste Zionistenkongress von 1897. Ursachen. Bedeutung. Aktualität Universität Basel - Verlag S. Karger, Basel 1997
 • A Jewish National Art. The Ideas of Zionism in the Art of Polish Jews. The First Zionism Congress in 1897. Causes. Significanse. Topicality The University of Basel - S. Karger Publishers, Basel 1997
 • Mauricij Gottlib - majster penzlu Polszczi XIX stolitja Słowjanśkyj swit [Kijów] I, 1997
 • Żydowskie środowisko artystyczne w Łodzi. Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi Uniwersytet Łódzki, wyd. Ibidem, Łódź 1997
 • Kilka refleksji po wystawie "Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje, "Lithuania" 1997, nr 3/4
 • Tradycja i sztuka Korei Południowej, "Głos Uczelni" [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika] 1998, nr 1
 • Jerusalem in the Modern Jewish Art in Poland and Central-Eastern Europe, Jewish Art (The Hebrew University in Jerusalem), vol. 23/24, 1998
 • Eli Nadelman, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. VI, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998
 • Władysław Skotarek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII/2, Wrocław 1998
 • Marceli Słodki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII/3, Wrocław 1998
 • The Journey by Julian Fałat to China and Japan in 1885, "Studies in Art History", No 16 (jęz. ang. i jap.), The University of Tokyo 1999
 • Maurycy Gottlieb: Powitanie Natana z Rechą, "Art & Business", 2000, nr 1-2 (przedruk)
 • O genezie tzw. "Grupy Czterech", [w:] "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", red. J.Malinowskit. XXXI 2000
 • Genese artistique du Group des Quatre Ecole de Paris. Le Group des Quatre, Ed. Lachenal & Ritter, Paris 2000
 • Awangard w Polsze 1918-1923 godow i jego swiazi z russkim iskusstwom Russkij awangard 1910-1920-godow w jewropejskom kontiekstie, Nauka, Moskwa 2000
 • Alfred Aberdam - malarz Ecole de Paris Mistrzowi uczniowie. Księga pamiątkowa ku czci, Mieczysława Porębskiego, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
 • Omanut jehudit modernit bePolin Kijum weszewer. Jehudey Polin ledorotejhem kerach szeni, t. II, Zalman Shazar Center, Jeruszalaim 2001
 • Malarstwo i rzeźba. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, wyd. Cyklady, Warszawa 2001
 • Julian Fałat "Wyjazd na polowanie", "Gazeta Antykwaryczna" 2001, nr
 • Henryk Epstein - malarz Ecole de Paris, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", red. J.Malinowski, t. XXXIII, 2002
 • Pamięci Rafała Chwolesa, "Midrasz" 2002, nr 5
 • Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu w IZiK UMK, "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2002, nr 1
 • Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu UMK, "Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki" 2002, nr 3-4
 • Twórczość malarska Joachima Weingarta, "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2002, nr 2
 • O malarstwie Leona Weissberga, "Archiwum Emigracji" 2002/2003, z. 5/6
 • O twórczości Jerzego Merkla, "Studia o artystach XVIII-XX wieku", red. J. Malinowski, wyd. UMK, Toruń 2003
 • O Kislingu z polskiego punktu widzenia, "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2003, nr 1
 • Malarstwo Zygmunta Menkesa, "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2003, nr 2
 • O Julianie Fałacie. Fałat znany i nieznany, t.I. Korespondencja z lat 1874-1895, wybór i opr. Maria Aleksandrowicz, wyd. Muzeum w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003
 • Jung Jiddisch - Die Jiddische Avantgarde Zwei. Magazin des Jüdischen Museums Berlin 2004, nr 3
 • Warszawskie środowisko artystyczne początku XX wieku (w stulecie założenia Szkoły/Akademii Sztuk Pięknych), "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2004, nr 1
 • Leopold Gottlieb - między symbolizmem a Ecole de Paris, "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2004, nr 1
 • O potrzebie poznania sztuki Azji, [w:] "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", red.J.Malinowski, M.Wojtczak, t.1, 2004
 • Uczniowie Jana Matejki, Artyści ze szkoły Jana Matejki, katalog wystawy, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2004
 • Żydowska tożsamość a sztuce nowoczesnej w Polsce. Wybitni artyści żydowscy. Z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum, kat. wyst., Muzeum Historyczne Miasta Łodzi, Łódź 2004, s. 5-13 (jęz. pol. i ang.)
 • Koniec wielu czy początek epoki, [w:] Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 2005, wyd. Koła Doktorantów UMK, Toruń 2006
 • Jewish Avant-garde art in Poland. Yung Yiddish group, Modxernism and Central- and East-European Art and Culture, Osaka University, Osaka 2006
 • Epilog polskiego życia artystycznego w Monachium 1900-1918, Malarze polscy w Monachium. Materiały z sesji naukowej Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Suwałki 2007
 • Jewriejskije chudożedstwiennyje obiedinienija Krakowa i Lwowa w 1900-godach Paraleli. Almanach, Moskwa 2007
 • Dlaczego Poznań? Dlaczego Polska? Dlaczego Europa Środkowa? / Why Poznan? Why Poland ? Why Central Europe Asia - Europe mediations. Contemporary Asian and European Art, MONA Inner Spaces - Muzeum Narodowe (I in.), Poznań 2007
 • Malarstwo japońskiego modernizmu 1909-1929, [w:] Studia nad sztuką Azji, seria Sztuka Orientu, red.J. Malinowski i J. Wasilewska, t.I, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
 • "Obiedinienije chudożnikow "Bunt" [w:] Polskoje iskusstwo i literatura. Ot simwolizma k awangardu, pod.red.Grigorija Kowalenki i Iriny Nikolskiej, Gosudarstwiennyj Instytut Iskusstwoznanija, Moskwa- Aleteja, Sankt-Petersburg 2008.

recenzje:

 • Sur une bonne Maniére d'étudier l'art [rec. Interregnum Mieczysława Porębskiego], "Polish Art Studies", I, 1979
 • Polskaja kultura XVIII-XIX wiekow i jejo swiazi z russkoj kulturoj [rec. Polska kultura XVIII i XIX wieku i jej związki z kulturą Rosji], Informacjonnyj bjulleten MAIRSK [Moskwa] 1986
 • "Dziennik" Ferdynanda Ruszczyca [rec. Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Cz. I - Ku Wilnu], "Lithuania", 1995, nr 1
 • Pierwsza polska książka o Czurlanisie [rec. Jadwiga Siedlecka, Mikołaj Konstanty Čiurlionis. Preludium warszawskie], "Lithuania", 1996, nr 3/4

inne publikacje:

 • Polsko-ukraińskie kontakty artystyczne od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku (inf. o sesji w Instytucie Sztuki PAN), "Biuletyn Historii Sztuki" 1991, nr 1-2
 • Grigorij Ostrowski, Epilog polskiego życia artystycznego we Lwowie [tłumaczenie i komentarz], "Odra" 1992, nr 12
 • Z dziejów baroku w Polsce - komentarz do kasety video i komentarze do filmów: Sztuka Warszawy czasów Wazów oraz Sztuka Warszawy czasów saskich, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechnienia Kultury, Warszawa 1993
 • Dmitrij Szelest, Aleksander Rosiński - im memoriam, "Biuletyn Historii Sztuki" 1993, nr 1
 • Wileńskie środowisko artystyczne XIX i początku XX wieku w Wilnie (do 1939 roku), "Krantai" (inf. o sesji w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Warszawie i numerze pisma wydawanego w Wilnie], "Biuletyn Historii Sztuki" 1993, nr 2-3
 • Aukcja malarstwa 12 października 1997 [Katalog], Polswiss-Art. Dom Aukcyjny, Warszawa (współautor Barbara Brus-Malinowska)
 • Aukcja malarstwa 7 grudnia 1997, j.w.
 • Aukcja malarstwa 8 marca 1998, j.w
 • Aukcja malarstwa 17 maja 1998, j.w.
 • Aukcja malarstwa 25 października 1998, j.w.
 • Aukcja malarstwa 13 grudnia 1998, j.w
 • Aukcja malarstwa 28 lutego 1999, j.w.
 • Aukcja malarstwa 17 października 1999, j.w.
 • Katalog dzieł wystawionych 4 grudnia 1999, j.w.
 • 50 haseł z zakresu sztuki polskiej (litery A - D), [w:] Encyclopaedia Britannica (edycja polska), wyd. Kurpisz, Poznań 1997-1998
 • A Celebration of Wilno-Vilna-Vilnius. Preface The Polish Heritage Art Calendar (USA) 1998
 • Od redakcji (komentarz do: J. Saunders, Wiadomości o życiu i dziełach Szymona Czechowicza), "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2001, nr 1
 • Od redakcji (komentarz do: K. Rusiecki, O malarstwie), "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2002, nr 1
 • Moje spotkania z Markiem Rostworowskim, [w:] "Ad leones": Pamięci Marka Rostworowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2006

czasopisma i tomy pod redakcją:

 • Co robić po kubizmie? Studia o sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984
 • "Studia o sztuce nowoczesnej", t.I - Architektura XIX i początku XX wieku, wyd. Instytutu Sztuki PAN, Warszawa 198.
 • "Studia z architektury nowoczesnej", t. 1, wyd. UMK, Toruń 2000
 • "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", t. XXXI, wyd. UMK, Toruń 2000
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2001, nr .1 (1), wyd. UMK, Toruń 2001
 • "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", t. XXXIII, wyd. UMK, Toruń 2002
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych", 2002 nr 1 (2), wyd. UMK, Toruń 2002
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych", 2002 nr 2 (3), wyd. UMK, Toruń 2002
 • W Płocku i w Warszawie. Studia o sztuce i życiu. Artystycznym Mazowsza w XIX i XX wieku, wyd. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Płock 2003
 • "Studia o artystach XVIII-XX wieku", wyd. UMK, Toruń 2003
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych", 2003 nr 1 (4), wyd. UMK, Toruń 2003
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych", 2003 nr 2 (5), wyd. UMK, Toruń 2003
 • "Pamiętnik Sztuk Pięknych", 2004 nr 1 (6), wyd. UMK, Toruń 2004
 • "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", t.1, wyd. UMK, Toruń 2004 (wraz z M. Wojtczak)
 • "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", t. 2, wyd. UMK, Toruń 2005 [2006] ( z M. Wojtczak)
 • Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 2005, wyd. Koła Doktorantów UMK, Toruń 2006 ( z dr. M. Geron)
 • Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia, wyd. DiG, Warszawa 2007
 • "Studia z architektury nowoczesnej", t.2, wyd. UMK, Toruń 2007 (z dr J.Kucharzewską)
 • Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji (wraz z dr J.Wasilewską), t.1 wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
 • "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", t.3 (wraz z M. Wojtczak),wyd.UMK,Toruń 2008
 • Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku t.3, wyd.Neriton, Warszawa 2008
 • Artystyczny Orient t II - Studia o sztuce Dalekiego Wschodu, wyd.Neriton, Warszawa 2008
 • "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", t XXXVI ( z F.Pręgowskim), wyd. UMK, Toruń 2008.

stypendia i wyjazdy zagraniczne:

 • NRD, Czechosłowacja, RFN, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, ZSRR - potem Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa, USA, Izrael, Szwajcaria, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, Indie, Mongolia, Iran, Turcja, Maroko, Liban, Syria, Jordania i inne.

nagrody:

 • nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za podręcznik "Malarstwo polskie XIX wieku" (Warszawa 2003) - 2004

członkowstwo:

 • skarbnik ZG Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1983-1990)
 • prezes Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (od 2000)
 • prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu (od 2007)
 • przewodniczący Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego (od 2007)
 • z-ca przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Azji i Pacyfiku
 • AICA
 • Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam