Publikacje ZHSN

książki
czasopisma i serie wydawnicze
katalogi
pokonferencyjneKsiążki

Rok 2019


Studia z architektury nowoczesnej, tom 7: Z problemów architektury 1 połowy XX wieku,  red. J. Kucharzewska, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & TAKO, Warszawa-Toruń 2019 (s. 129), ISSN 2084-0713; ISBN 978-83-956575-1-1 (streszczenia w j. angielskim)

[spis treści]

Joanna Kucharzewska: Wstęp

Irina V. Belintseva: Architektura budynków mieszkalnych w centrum Königsbergu na początku XX wieku

Karolina Zimna-Kawecka: Krytyczny głos duchowieństwa wobec współczesnej architektury i sztuki sakralnej w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie terenów byłej dzielnicy pruskiej)

Grzegorz Grąbczewski: Pałac w Przysieku koło Torunia – historia i teraźniejszość

Tomasz Ziemkiewicz: Gmachu Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu

Cathrine Luscinski: Historia powstania kościoła  pod wezwaniem Notre Dame du Travail w Paryżu (1897-1901)

 

Rok 2018


Studia z architektury nowoczesnej, tom 6: Architektura polska: między Wschodem a Zachodem,  red. J. Kucharzewska, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & TAKO, Warszawa-Toruń 2018 (s. 266), ISSN 2084-0713 (streszczenia w j. angielskim)

[spis treści]

Joanna Kucharzewska: Wstęp

Wioletta Brzezińska-Marjanowska: Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914-1921

Joanna Kucharzewska: Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola

Lubow Żwanko: Polscy architekci Charkowa – Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański: szkic o życiu i twórczości

Michał Pszczółkowski: Tadeusz Obmiński – architekt dwóch kultur

Jakub Lewicki: Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30 na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49-59 we Lwowie.

Małgorzata Korpała: Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu 20-lecia międzywojennego we Lwowie.

Piotr Tomaszewski: Poczta w Ciechocinku projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego – jej charakterystyka, analiza i problematyka konserwatorska

Piotr Marciniak: W stronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlach mieszkaniowych

Aleksandra Sumorok: Socrealistyczne domy kultury od wnętrza. Architektura szczęścia?

Krzysztof Bizio: Miasto od nowa? Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981 na tle tendencji europejskich

Piotr Fiuk: „Nowoczesna” architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. – koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury

Maciej Słomiński: Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. O narodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej 

Tomasz Sachanowicz: Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945-1989

Monika Ożóg: Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę przed 1981 r.

Rok 2013


Studia z architektury nowoczesnej, tom 5: Między Polską a Rosją, red. J. Kucharzewska, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & TAKO, Warszawa-Toruń 2013 (s.138), ISSN 2084-0713 (streszczenia w j. angielskim)

[spis treści]

 Joanna Kucharzewska: Wstęp

Jerzy Uścinowicz: Ekumenizm stosowany w sztuce – fenomen spotkania ikony z gotykiem 

Wioletta Brzezińska-Marjanowska: Dekoracja wnętrz  pałaców klasycystycznych na Wołyniu

Łukasz Sadowski: O Polakach-architektach w Mandżurii na przełomie XIX i XX wieku. Kilka spostrzeżeń polskiego historyka sztuk.

Tomasz Śleboda: Edgar Norwerth wykładowca moskiewskich szkół architektonicznych w latach 1917–1924

Katarzyna Rogalska: Konkurs zamknięty na projekt pawilonu polskiego na Wszechzwiązkową Wystawę Rolniczą w Moskwie w 1951 roku

Swietłana Czerwonnaja: Meczet we współczesnej architekturze, urbanistyce i polityce państw postradzieckiej przestrzeni euroazjatyckie
Rok 2011


Studia z architektury nowoczesnej, tom 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011 (s.209), ISBN 978-83-231-2624-9 (tom w wersji polskiej i angielskiej)

[spis treści]

 Joanna Kucharzewska: Przedmowa / Foreword 

Lidia Gerc: Selfridges w Birmingham - najbrzydszy budynek świata? / Selfridges – the ugliest edifice in the word?  

Lidia Klein: Wstrętne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty / Repulsive bodies. On the category of abjection in architecture of  Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta 

Jarosław Trybuś: Trwa-nie. Wezwanie do zaakceptowania niepewności/ (N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainty

Joanna Kucharzewska: Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture  

Jakub Petri: Fenomen japońskiej architektury prowizorycznej/ Phenomenon of Japanese provisional architecture 

Marianna Kupść: Obraz najnowszej architektury japońskiej na przykładzie wybranych twórców /A view of latest Japanese architecture based on the example of selected artists

Ewa Kido: Nowa architektura japońska / The new Japanese architecture

Rok 2009


Studia z architektury nowoczesnej, tom 3, red. J. Malinowski, J. Kucharzewska,  wyd. UMK, Toruń 2009 (s.183) ISBN 978-83-231-2377-4 (streszczenia w j. angielskim) 

[spis treści]

Jerzy Malinowski: Przedmowa

Bożena Grzegorczyk: Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia

Izabela Ciesielska: Szpital fundacji ks. Doroty de Talleyrand-Perigord w Żaganiu na tle architektury szpitali niemieckich

Joanna Kucharzewska: Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej na tle dziewiętnastowiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim

Marta Rymar: Dworzec kolejowy w Przemyślu (1860-1885) 

Lidia Gerc: Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej prosperity miasta

Anna Jodko: Kościół pw Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim

Katarzyna Rogalska: Przedwojenna twórczość Zygmunta StępińskiegoMarta Ipczyńska-Budziak: Między swojskością a nowoczesnością Grafika słowacka XX wieku, wyd. Neriton, Warszawa 2009 (s.236) - pr. dokt.

Katarzyna Lewandowska - Michalska: Kobieta w buddyzmie wadżrajany, wyd. Neriton, Warszawa 2009 (s.112) - pr. dokt.

Rok 2008

Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia, red. Jerzy Malinowski, Materiały IV Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 28-30.06.2006; część I, Toruń, wyd. Neriton, Warszawa 2008 (s.180, il.77).

Bogna Łakomska: Miłośnicy chińskości w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku, wyd. Neriton, Warszawa 2008 (s.191, il. kol. 79) - pr. dokt.

Dorota Kamińska: Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI-XIX wieku, wyd. Neriton, Warszawa 2008 (s.128, il.57).

Rok 2007

Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia, red. Jerzy Malinowski, wyd. DiG , Warszawa 2007 ( s.161, il.53).

Dorota Kamińska: Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI-XIX wieku, wyd. DiG, Warszawa 2007 (s.214) - pr. dokt.

Agnieszka Staszczyk: Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej, wyd. Neriton, Warszawa 2007 (s.90, il.32 - pr. mgr).

Ewa Jurkowska-Brzoska: "Świat jest piekłem". Groteskowy świat w twórczości Jana Lebensteina, wyd. DiG, Warszawa 2007 (s.110)- pr. mgr.

Jerzy Malinowski [wraz z Barbarą Brus-Malinowską]: Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, t. II - W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, wyd. DiG , Warszawa 2007 (s.316 , 297 il.).

Jurij Biriulow: Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy, wyd. Neriton, Warszawa 2007 (s.338, fot. cz.-b.192, il. kolor-CVI.

Rok 2006

Wioletta Brzezińska: Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza, wyd. DiG, Warszawa 2006 (s. 108) - pr. mgr.

Lidia Gerc: Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego, wyd. UMK, Toruń 2006 (s. 78) - pr. mgr
Lidia Gerc: Collegium Maximum of Nicolas Copernicus University in Torun. The 0ld Building of the Reichbank and National Polish Bank, wyd. UMK, Toruń 2006 (s. 78).

Agata Soczyńska: Tytus Czyżewski. Malarz - poeta, wyd. Neriton, Warszawa 2006 (s. 260, 62 il.) - pr. dokt.

Tamara Sztyma-Kniasiecka: Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku, wyd. Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2006 (s. 178, 87 il.).

Joanna Wasilewska-Dobkowska: Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku, wyd. Neriton, Warszawa 2006 (s. 208, 32 il.) - pr. dokt.

Rok 2005

Agnieszka Chrzanowska: Metaloplastyka żydowska w Polsce, wyd. Neriton, Warszawa 2005 (s. 156) - pr. mgr.

Anna Dzierżyc-Horniak: Kartki zapisane gestem. Twórczość Marii Stangrett, w latach 1957-1905,wyd. Neriton 2005 (s. 216 , 57 il.) - pr. mgr.

Piotr Kopszak: Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy, wyd. Neriton, Warszawa 2005 (s.176) - pr. dokt.

Katarzyna Kulpińska: Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, wyd. DiG, Warszawa 2005 (s. 236, 171 il.) - pr. dokt.

Wojciech Romaniak: Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939, wyd. Neriton, Warszawa 2005 (s. 254, 52 il.).

Kamila Wilnowicz-Ćwieczkowska: Sztuka niedopowiedzeń. Malarstwo Łukasza Korolkiewicza, wyd. Neriton, Warszawa 2005 (s. 128, 10 il.) - pr. mgr.

Rok 2004

Małgorzata Geron: Tymon Niesiołowski. Życie i twórczość, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 232) - pr. dokt.

Małgorzata Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 256) - pr. dokt.

Ewa Klajbor: "Tingatinga" Nowoczesna szkoła malarstwa w Tanzanii, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 153) - pr. mgr.

Joanna Kucharzewska: Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 472, 319 il.) - pr. dokt.

Renata Piątkowska: Między Ziemiańska a Montparnassem. Roman Kramsztyk, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 314, 34 il.) - pr. dokt.

Katarzyna Rutkowska: Wilhelm Leopolski, wyd. Neriton, Warszawa 2004 (s. 203) - pr. mgr.

Rok 2003

Anna Glazik: Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry, wyd. Neriton, Warszawa 2003 (s. 120) - pr. mgr

Katarzyna Lewandowska-Michalska: Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wyd. Neriton, Warszawa 2003 (s.128) - pr. mgr

Marzena Kulig: Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, wyd. Neriton, Warszawa 2003 (s. 224) - pr. mgr

Jerzy Malinowski: Malarstwo polskie XIX wieku, Wyd. DiG, Warszawa 2003 (s. 400).

Beata Pranke: Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego, wyd. Neriton, Warszawa 2003 (s. 130) - pr. mgr.

Anna K. Wiśniewska: Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii, wyd. Neriton, Warszawa 2003 (s. 142) - pr. mgr.

Ewa Łomnicka-Żakowska: Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską, wyd. Neriton, Warszawa 2003 ( s. 303) - pr. dokt.

Rok 2002

Małgorzata Jankowska: Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957-1981, wyd. UMK 2002 (s. 174) - pr. mgr.

Dorota Kamińska: Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wyd. Dialog, Warszawa 2002 (s.164) - pr. mgr.

Jerzy Malinowski: Leon Wyczółkowski, wyd. Ryszarda Kluszczyńskiego, Kraków 2002 (s. 127), II wyd.

Rok 2001

Andrzej Majdowski: Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa, wyd. Neriton, Warszawa 2001 (s. 340).

Rok 2000

Jerzy Malinowski: Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (s. 436).

Rok 1999

Agnieszka Jelonkiewicz-Chęć: Kozienice. Założenie pałacowo-ogrodowe, Kozienice 1999 (s. 128) - pr. mgr.

Rok 1997

Jerzy Malinowski: Maurycy Gottlieb,wyd. Arkady, Warszawa 1997 (j.pol/ang) (s. 84).

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam