Pracownicy ZHSN

Ludomir Ślendziński, "Gra w guziki", 1928 [fragment]

dr Małgorzata Geron

mgeron@umk.pl  

m.geron@poczta.fm

 


monografie:

Tymon Niesiołowski (1882 – 1965). Życie i twórczość, Warszawa 2004, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004, ss.233.

Formiści. Twórczość i programy artystyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss.453.

Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści-Bunt-Jung Idysz 1917-1922, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata &Wydawnictwo Tako Warszawa-Toruń 2019, ss.343, ISBN 978-83-65480-37-8.

 

katalogi wystaw:

Teresa Jakubowska. Grafika. Katalog wystawy, red. Agata Rissmann, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, ISBN 83-87083-25-9, ss. 160 [Małgorzata Geron, Godzimy się z tym, że jesteśmy wieczni…. s.19-29] 

Sigmund Lipinsky. Rysunki i szkice malarskie ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu. Katalog daru Donatelli Episcopo – Lipinsky/ Sigmund Lipinsky. Zeichnungenn und Malerische Skizzen aus der Sammlung des Museums in Graudenz. Katalog der Gabe von Donatella Episcopo – Lipinsky, red. J. Drozdowska, Muzeum w Grudziądzu 2003, ISBN 83-88076-10-8, ss. 96.[M.Geron: Twórczość Sigmunda Lipinsky’ego z okresu jego studiów w Berlinie. Fresk w Krzyżowej; Katalog prac/ Das Schaffen Sigmund Lipunskys aus seiner Berliner Studienzeit. Das Fresko in Kreisau; Bildlegenden, s.13-96] 

Tymon Niesiołowski (1882-1965). Katalog wystawy monograficznej Muzeum Okręgowe w Toruniu, red. Agata  Rissmann, Toruń 2005, ISBN 83-87083-73-9, ss. 322 [M. Geron: Kalendarium życia i twórczości Tymona Niesiołowskiego; Twórczość Tymona Niesiołowskiego i źródła jej inspiracji; Katalog; Bibliografia, s.13-307]

 

redakcja serii "Studia o sztuce nowoczesnej" / "Studies on modern art":

 „Studia o sztuce nowoczesnej”,T.1, Sztuka 1905 –1923. Malarstwo-Rzeźba-Grafika-Krytyka Artystyczna. Materiały z konferencji naukowej Toruń 21 – 23.09.2005, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej i Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK Toruń 2006, ISBN 83-922006-4-0; 978-83-922006-4-2

„Studia o sztuce nowoczesnej”,T.2, Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15.06.2007, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, Wydawnictwo DiG Warszawa 2009, ss.522, ISBN 978-83-7181-574-4

„Studia o sztuce nowoczesnej”,T.3, Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Libron Kraków 2011, ss. 450, ISBN 978-83-62196-30-2  

„Studies on modern art”, vol. 4, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries, edited by Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Libron Cracow 2013,ss.540, ISBN: 978-83-62196-98-2

„Studies on modern art”, vol. 5, Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, edited by Małgorzata Geron,  Jerzy Malinowski and Jan W. Sienkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss.490, ISBN: 978 – 83 – 231 – 3438 - 1

„Studies on modern art”, vol. 6, Paris et les artistes polonaise/Paris and the Polish Artists 1945-1989, edited by Małgorzata Geron,  Jerzy Malinowski and Jan W. Sienkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, ss.431, ISBN: 978 – 83 – 231 – 3853 - 2

 

inne redakcje:

Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda, red. tomu Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, „Pamiętnik Sztuk Pięknych/Fine Arts Diary” (Nowa seria/New series), 2018, Nr/No 13, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Warszawa-Toruń 2018, ss.200, ISSN 1730-0215

 

artykuły:

Twórczość Stanisława Borysowskiego, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” nr 1, red.   Jerzy Malinowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2001,  s.81 – 93.

Twórczość Tymona Niesiołowskiego do 1914 roku, [w:] Studia o artystach XVIII – XX wieku, red. J. Malinowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2003, ISBN 83 – 231 – 1614-8, s.205 – 250.

Rola Stanisława Wyspiańskiego w kształtowaniu się postawy artystycznej Tymona Niesiołowskiego, [w:] Wobec przyszłości. Materiały z sesji naukowej z okazji 185-lecia działalności ASP w Krakowie, red. J. Krupiński i P. Taranczewski, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2004, ISBN 83 – 87651 – 53 – 2, s. 191-238.

Grupa Pięciu (1905-1908), [w:] Sztuka 1905 –1923. Malarstwo-Rzeźba-Grafika-Krytyka Artystyczna. Materiały z konferencji naukowej Toruń 21-23 września 2005, red. M. Geron i J. Malinowski, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK Toruń 2006, ISBN 83-922006-4-0; 978-83-922006-4-2, s.10-17.

Wokół ankiety lwowskiej „Gazety Wieczornej” Ekspresjonizm w sztuce plastycznej (1918), [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 - 15 czerwca 2007, red. Geron M. i Malinowski J., Warszawa 2009, ISBN 978-83-7181-574-4, s.295 – 320.

„Miasto formistów” Leona Chwistka, [w:]Polis – Urbs – Metropolis. Materiały LIX  Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 25-26 listopada 2010, red. Lechosław Lameński i Elzbieta Błotnicka-Mazur, Warszawa 2011, s.231-241. 

 „Z uczuciem wstrętu opuściwszy (…) wystawę”. Deformacja i ekspresja w twórczości formistów, Studia o Sztuce Nowoczesnej,T.3, Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Wydawnictwo Libron Kraków 2011, ISBN 978-83-62196-30-2, s.109 – 120.

August Zamoyski i Rita Sacchetto wśród formistów,[w:] W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki, w czterdziesta rocznicę śmierci artysty,  red. Lameński L .i Błotnicka – Mazur E., Jabłoń 2011, ISBN 978 – 83-929035-1-2, s.57 – 71.

Krakow „Formists” Group (1917 – 1922). Genesis of Polish Avant – Garde Art, [in:] Poland – China. Art and Cultural Heritage, ed. Joanna Wasilewska, Jagiellonian University Press Krakow 2011, ISBN 978 – 83 – 233 – 3235 – 0, s.85 – 94.

Krakow „Formists” Group (1917 – 1922). A genesis of Polish avant – garde art, [in:] Poland – China. Art and Cultural Heritage, eds. M. Jacoby and Chen Shujun, Sanghai Jinxiu Wenzhang 2012,  pp. 97-107 [PUBLIKACJA W JĘZYKU CHIŃSKIM]

The Formists Group (1917 – 1922). Trends in research and the assessment of Polish avant – garde art in the 20th century [in:] History of Art History in Central, Eastern, and South-Eastern Europe, vol.2, edited by Jerzy Malinowski, Wydawnictwo Tako Toruń 2012,ISBN 978 – 83 – 924110 – 9 – 3,  s. 155-165

Formiści. Pomiędzy tradycją a awangardą, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstw”o T.XLIII, z.398, red. Dariusz Markowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, PL ISSN 0860-1232,PL ISSN 0208-533X, s. 181 – 199. http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php /AUNC_ZiK/article/ view/ 3043/3041

Wyczółkowski, Malczewski, Wyspiański, Mehoffer, Axentowicz i inni profesorowie Formistów, [w:] W kręgu Wyczóła, red. Michał F. Woźniak, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 133 – 141, ISBN 978-83-63572-40-2 

Formists. Between tradition and avant – garde, [w:] Studies on Modern Art, vol. 4, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries, edited by Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski, Wydawnictwo Libron Kraków 2013, ISBN 978 – 83 – 62196-98-2, s.103 – 116

Formiści w lwowskim środowisku artystycznym (1918 – 1922), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, T. XLIV, red. Dariusz Markowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 461 – 486.

Działalność Józefa Czapskiego na łamach „Głosu Plastyków”, „Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2(28)/2013, s. 47 – 54,  ISSN 1896 – 4133

Obrazy wielopłaszczyznowe Tytusa Czyżewskiego i skulptomalarstwo Aleksandra Archipenki, [w:] Sztuka Europy WschodniejˑИскусство восточной ЕвропыˑArt of the East Europe, T. II red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash&Zofia Krasnopolska-Wesner, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata&Wydawnictwo Tako Warszawa-Toruń 2014, s.27-37

Wizja modernizacji w „Mieście formistów” Leona Chwistka, [w:] „Pamiętnik Sztuk Pięknych/Fine Arts Diary” Nr/No.9/2015 „Sztuka Polska 1945 – 1970/Polish Art 1945-1970, red. Ewa Toniak i Jan W. Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ISSN 1730-0215, s.13-18.

Henryk Gotlib. The Work in Poland and England, [w:] Studies on Modern Art, vol. 5, Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in  20th - 21st Centuries and Polish-British & Irish Artistic Relations, edited by Malgorzata Geron and Jerzy Malinowski & Jan W. Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3438-1, s.199-211.

Witkacy i Tymon Niesiołowski. Historia przyjaźni artystycznej, [w:] Witkacy 2014. Co jeszcze jest do odkrycia? Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75.rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17 – 20 września 2014, red. Janusz Degler, Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk 2016, ISBN 978-83-944868-9-1, s. 589-601.

Formiści w środowisku zakopiańskim/Formists in the Zakopane environment, [w:] Między treścią a formą. Zakopiańska kolonia artystyczna/ Between the Content and the Form. The Zakopane Artistic Colony, red. Dorota Seweryn-Puchalska, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2017, s.45-60, ISBN 978-83-60736-52-4

Twórczość plastyczna Tytusa Czyżewskiego w okresie formistycznym, [w:] Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. Diana Wasilewska, UNIVERSITATIS Kraków 2017,ISBN 97883-242-3102-7, s. 75-91.

Roman Zrębowicz“ O nowoczesnym malarstwie francuskim. Wspomnienia i refleksje paryskie” [On modern French painting. Parisian memories and reflections] (1959), [w:] Paris et les artistes Polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989, „Studies on modern art“, vol. 6, Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Polish Inst. of World Art Studies & Nicolaus Copernicus Univ. Press 2018, s.181-194.

Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego, [w:] Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” Nr 13/2018, s.33-42.

Artyści wileńscy w Toruniu, [w:] Wędrowanie sztuki, red. Katarzyna Chrudzimska-Uhera i Artur Badach, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2018, s. 53-68.

Formistic Lviv, in: From Ausgleich to the Holocaust. Ukrainian and Jewish Artists  of Lemberg/ Lwów/ Lviv, Edited by Sergey R. Kravtsov, Ilia Rodov, Małgorzata Stolarska-Fronia, Grünberg Verlag,  Weimar 2019, ISBN 978-3-933713-55-1, s.122-137.

Działalność  artystyczna Rity Sacchetto/Artistic Activity of Rita Sacchetto, [w/in] August Zamoyski. Nie tylko z archiwum/Not Just From The Archives, red./ed. Maria Śledzianowska , Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-953764-4-3, s.218-239.

 

współorganizacja ogólnopolskich i międzynarodowych  Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:

I Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka lat 1905 – 1923, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń 21 – 23 września 2005

II Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 11 – 15 czerwca 2007

III Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” ,Toruń 26 – 28 listopada 2009

IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Inspiracje sztuką dawną w sztuce XX i XXI wieku/ The 4th Conference of Modern Art: Old art inspirations in the art  of 20th and 21st centuries , Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 1 -2 grudnia2011

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej, Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX I XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne/5th Conference of Modern Art: Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th and 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 9 – 11 października 2013

VI Konferencja Sztuki Nowoczesnej, Paryż i artyści polscy/Paris et les artistes polonais/Paris and the Polish Artists 1945 - 1989, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 7 – 9 października 2015

VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, Formiści – Bunt/Zdrój - Jung Idysz. W stulecie polskiej Awangardy, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 7 – 9 listopada 2017

 

udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych:

 I Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Sztuka 1905 –1923. Malarstwo-Rzeźba-Grafika-Krytyka Artystyczna, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 21-23 września 2005 ; Referat pt.: Grupa Pięciu (1905-1908).

II Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, Toruń 13 – 15 czerwca 2007; Referat pt.:  Wokół ankiety lwowskiej „Gazety Wieczornej” Ekspresjonizm w sztuce plastycznej (1918).

1st Conference of Polish and Chinese Historian of Art: Poland – China. Art and cultural heritage, Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza”, Uniwersytet Jagielloński Kraków 14 – 16 września 2009; Referat pt.:  Krakow „Formists” Group (1917 – 1922). A genesis of Polish avant – garde art.

III Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń Toruń 26 – 28 listopada 2009  ; Referat pt.: „Z uczuciem wstrętu opuściwszy (…) wystawę”. Deformacja i ekspresja w twórczości formistów.

The History of Art History in Central, Eastern, and South-Eastern Europe, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 14 – 16 września 2010 ; Referat pt.: The Formists Group (1917 – 1922). Trends in research and the assessment of Polish avant – garde art in the 20th century.

LIX Ogólnopolska Sesji Naukowa  Stowarzyszenia Historyków Sztuki Polis- Urbs - Metropolis, Lublin 25 –26 listopada 2010  ; Referat pt.: „Miasto formistów” Leona Chwistka.

Ogólnopolska konferencja Muzyka w sztukach wizualnych XIX – XXI wieku, Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 13 – 15 kwietnia 2011; Referat pt.:  Interpretacja muzyki i plastyki w dorobku Rity Sacchetto.

IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Inspiracje sztuką dawną w sztuce XX i XXI wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 1 -2.12.2011; Referat pt.:  Formiści. Pomiędzy tradycją a awangardą.

I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki, Polska – Rosja: Sztuka i historia, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Państwowy Instytut Nauk o Sztuce w Moskwie, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Warszawa 12 – 14.09. 2012; Referat pt.:  Obrazy wielopłaszczyznowe Tytusa Czyżewskiego i skulptomalarstwo Aleksandra Archipenki.

The Ukrainian and Jewish Artistic and Architectural Milieus of Lwów/Lemberg/Lviv: From Ausgleich to the Holocaust. International Conference, Center for Urban History of East Central Europe, Center for Jewish Art, Hebrew University, Polish Institute of World Art Studies, Lviv 5-7.11.2012; Referat pt.:  The Formist Art in Lviv.

Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz/Ostromecko 6-7.12.2012; Referat pt.:  Kraków Leona Wyczółkowskiego i Nowy Kraków Leona Chwistka.

W kręgu Wyczóła, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 13.12.2012; Referat pt.:  Wyczółkowski, Malczewski, Wyspiański, Mehoffer, Axentowicz i inni profesorowie Formistów.

Józef Czapski – w 20. rocznicę śmierci,  Ogólnopolska Sesja Naukowa, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 26 marca 2013; Referat pt.:  Działalność krytyczna Józefa Czapskiego na łamach „Głosu Plastyków”.

I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 1815 – 1990, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Uniwersyteckie Toruń 27 – 28 czerwca 2013; Referat pt.:  „Przed wielkim Jutrem”. Formiści a Paryż.

 V Konferencja Sztuki Nowoczesnej, Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX I XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne/5th Conference of Modern Art: Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th and 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 9 – 11.10.2013 Referat pt.:   Henryk Gotlib’s oeuvre in Poland and England.

 VI Konferencja Sztuki Nowoczesnej, Paryż i artyści polscy/Paris et les artistes polonais/Paris and the Polish Artists 1945 - 1989, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Toruń 7 – 9. 10.2015; Referat pt.:  Roman Zrębowicz „O nowoczesnym malarstwie francuskim. Wspomnienia i szkice paryskie” (1959).

Wędrowanie sztuki, Instytut Historii Sztuki UKSW i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki- Warszawa 16-17 marca 2017; Referat pt.: Artyści wileńscy w Toruniu.

VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, Formiści – Bunt/Zdrój - Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej WSP UMK – Toruń 7 – 9 listopada 2017; Referat pt.: Program cudów” formistyczne przedstawienie „Kokaina”.

 Polish Avant-garde in Berlin/Polnische Avantgarde in Berlin. Conference on the occasion of the 100th anniversary of the Polish avant-garde movement, Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Berlin December 2017, Referat pt.: Formists’ relations with the mileus of Munich and Berlin.

3xF: Formiści,Futuryści,F/Witkacy. Międzynarodowa konferencja naukowa – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Witkacego, Teatr Nowy Łódź 16 grudnia 2017, Referat pt.: Formiści – awangarda i po awangardzie.

Niepodległość i nowoczesność. LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 22-23 listopada 2018, Referat pt.: U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów

100-lecie odrodzenia Uniwersytetu Wileńskiego i 440 lat od jego założenia. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wilno 25-29.05.2019, referat: Bronisław Jamontt, Tymon Niesiołowski i Jerzy Hoppen. Pomiędzy Wilnem a Toruniem.

Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee-postawy-relacje, konferencja naukowa – Muzeum Miasta Łodzi, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  12-13 czerwca 2019, referat (wraz z Jerzym Malinowskim): Badania awangardy artystycznej w Polsce. Historia-perspektywy-najnowsze publikacje.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Art Education & Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries. 8thConference on Modern Art in Toruń, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej WSP UMK, Toruń 10.10. 2019,  referat Polish Research on the Vilnius Artistic Community in 1919-1939.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais / Międzywojenne Wilno: kształty sztuki i architektury w latach 1919–1939 /  Interwar Vilnius: Shapes of Art and Architecture in 1919–1939, Wilno 25.10. 2019, Organizator: Vilniaus dailės akademija (Akademia Sztuk Pięknych), referat:  Dialogue of Modernity and Tradition in the Landscapes by Bronisław Jamontt from the 1920s.

 

Udział w projektach badawczych i grantach:

 udział w projekcie badawczym Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w literaturze, języku i sztuce od średniowiecza do współczesności, realizowanym w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Pracownia Poetyki Historycznej pod kierunkiem Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki w ramach grantu NCBiR N R17 0005 06/2009. Projekt ma formę witryny pełniącej funkcję multimedialnej encyklopedii internetowej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl

 członek zespołu badawczego Projekt Zamoyski, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej-zakres rozszerzony, wiedzo o kulturze-zakres podstawowy (Grupa 1) (projekt nr POWR.0210.00-00-4002/16).

 

nagrody i wyróżnienia:

2004 Wyróżnienie za pracę doktorską „Tymon Niesiołowski (1882 – 1965). Życie i twórczość” w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2003, przyznane przez kapitułę konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

2004 Wyróżnienie w kategorii publikacje w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2003, przyznane przez Ministra Kultury za opracowanie „Sigmund Lipinsky. Rysunki i szkice malarskie ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu. Katalog daru Donatelli Episcopo – Lipinsky” wraz z J. Drozdowską, Muzeum w Grudziądzu 2003 (pl/niem.)

2005 Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stopnia III za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej i artystycznej w roku akademickim 2004/2005

2017 Nagroda jubileuszowa, 2017, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

członkowstwo w organizacjach:

AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki), członek od 2004 roku

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, członek od 2011 roku (od 2014 roku członek Zarządu Oddziału Toruńskiego)

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam