Pracownicy ZHSN

Paul Landacre, Children's Carnival

 

Paul Landacre, Children's Carnival

 

 

 

dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK

e-mail: catalina@umk.pl

 

1997 - obrona pracy magisterskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK 

2004 - obrona pracy doktorskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

2018 - uzyskanie stopnia naukowego  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego


zakres zainteresowań naukowych:


grafika artystyczna i użytkowa

książka artystyczna

sztuka nowoczesna i współczesna 


książki: 

K. Kulpińska, Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 731, il. 271  (ISBN 978-83-231-3689-7)

K. Kulpińska,  Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, Wyd DiG, Warszawa 2005 (s.236). 

Młody plakat polski 2000-2010 / Young Polish Poster 2000-2010, pod red. naukową K. Kulpińskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2012, s. 175. ISBN 978-83-7780-277-9

 

artykuły (wybór):


2019

K. Kulpińska, Graphics by Leopold Lewicki (1906–1973) in Cracow and Lviv Milieus in: From Ausgleich to the Holocaust. Ukrainian and Jewish Artists  of Lemberg/Lwów/Lviv, Edited by Sergey R. Kravtsov, Ilia Rodov and Małgorzata Stolarska-Fronia, Grünberg Verlag Weimar 2019. 

K. Kulpińska, Kształcenie kobiet w zakresie grafiki artystycznej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego w: Kobieta : wiedza, nauka, uniwersytety: Europa i świat  pod red. nauk. Moniki Malinowskiej, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2019

K. Kulpińska, Polskie krytyczki dwudziestolecia międzywojennego o grafice. Przegląd wybranych tekstów w:  Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX–XXI wieku, red. naukowa Beata Łazarz, Joanna M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019, ISBN: 78-83-65630-96-4, s. 163-194

K. Kulpińska, Art déco w grafice artystycznej Ireny Mińskiej-Golińskiej, Marii Wolskiej-Berezowskiej, Zofii Sznuk-Koskowskiej  w:  Polskie art déco. Materiały siódmej sesji naukowej Polskie art déco. Malarstwo i grafika, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2019, s. 122-138. ISBN: 978-83-64676-43-7

K. Kulpińska, Kształcenie kobiet w zakresie grafiki artystycznej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego w:  Kobieta: wiedza, nauka, uniwersytety : Europa i świat, pod red. nauk. Moniki Malinowskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019 ISBN: 978-83-8017-152-7

K. Kulpińska, Japanese pacifist and ecological posters. U.G. Satō and others, „Art of the Orient“, 2019, Vol. 8,  edited by  Bogna Łakomska Wyd. Marszałek, s. 54-74. ISSN 2299-811X


2018

K. Kulpińska, Alfred Hałasa: nowe scenariusze przetrwania plakatu / Alfred Hałasa: new scenarios of the survival of the poster w: Alfred Hałasa: plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  pod red. Janusza Antosa, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki : Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, 2018, s. 26-41. ISBN 978-83-66054-17-2; ISBN: 978-83-951117-1-6

K. Kulpińska, Wobec wojny, niepodległości i nowej rzeczywistości. Polska grafika artystyczna około 1918 roku, „Rocznik Historii Sztuki”  2018, nr XLIII, s. 89-104.

 K. Kulpińska, Studentki szkół artystycznych  i artystki w Polsce okresu międzywojnia -  wybrane aspekty profesji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2018, nr 66, s. 33-53.

 K. Kulpińska, Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891-1942) w grafice warsztatowej. „Pamiętnik Sztuk Pięknych“(Wokół 1918 roku: niepodległość i awangarda) 2018, nr 13,  s. 59-66 ISSN: 1730-0215

K. Kulpińska, Studentki szkół artystycznych i artystki w Polsce okresu międzywojnia : wybrane aspekty profesji/ Female students of art schools and female creators in the Poland of the interwar period : the selected aspects of the fine artist profession “Acta Uuniversitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 2018, Z. 66, s. 33-53.

K. Kulpińska, Wobec wojny, niepodległości i nowej rzeczywistości: polska grafika artystyczna około 1918 roku / Graphic artists towards war, independence and a new reality: Polish artistic graphics around 1918,  „Rocznik Historii Sztuki” 2018, T. 43, s. 89-104.

K. Kulpińska, Alfred Hałasa: nowe scenariusze przetrwania
plakatu / Alfred Hałasa: new scenarios of the survival of the poster 
w:  Alfred Hałasa : plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / pod red. Janusza Antosa, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki : Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, 2018, s. 26-41.

K. Kulpińska, Twórczość polskich graficzek dwudziestolecia międzywojennego: nowy obszar kobiecych doświadczeń w: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy, Toruń,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, s. 429-459.

K. Kulpińska, The graphic work and publishing activities of Franciszek Prochaska (1891-1972) w: Paris et les artistes polonais 1945-1989 = Paris and the Polish artists 1945-1989 / ed. by Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Toruń, Nicolaus Copernicus University Press, 2018, s. 101-110.

K. Kulpińska, Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891-1942) w grafice warsztatowej / Graphics by a painter? Wacław Wąsowicz's endeavours in printmaking, „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Seria Nowa” 2018, Nr 13, s. 33-53.

2017

K. Kulpińska, „Każdy może kupić sobie oryginalny drzeworyt.” Grafika na ścianie mieszkania w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku w: Polskie art déco: materiały szóstej sesji naukowej Polskie art déco: wnętrza mieszkalne pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz [oprac. red. Zbigniew Chlewiński], Płock, Muzeum Mazowieckie, 2017, s. 155-174 ISBN: 978-83-64676-22-2 

2016

K. Kulpińska, Autoportret artystki w polskiej grafice dwudziestolecia międzywojennego na tle wizerunków własnych graficzek europejskich i amerykańskich z lat 20. i 30. XX w., AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. 47 red. M. F. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 221 – 247. ISSN: 0208-533X

2015

K. Kulpińska, Polscy graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX w. – wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych w: Sztuka Europy Wschodniej, R. III: Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranica i na emigracji politycznej  1815-1990;  red. J. Malinowski, Irina Gavrash, Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & wyd. Tako, Toruń 2015,  s.  221 -234. ISBN 978-83-62737-64-2; ISSN 2353-5709

K. Kulpińska,  Autoportret w grafice artystów grupy  Bunt, materiały z konferencji naukowej Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech, pod red. M. F. Woźniak, L. Głuchowska, H. Gołuńska, Wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz 2015, s. 61-73. ISBN 978-83-63572-18-1

K. Kulpińska, Codzienność przez pryzmat litografii. Grafika amerykańskich i polskich artystek lat 30. XX w., w: Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej 22-23 października 2015 roku, red. M. F. Woźniak, B. Chojnacka,  Wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 69-82. ISBN 978-83-63572-10-5

2014

K. Kulpińska, „Czarna kreska na białym tle” – drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską w: Sztuka Europy Wschodniej , R. II, 2014 Polska – Rosja. Sztuka i historia, t. II, pod red. J. Malinowskiego, I. Gavrash, Z. Krasnopolskiej-Wesner, Wyd. Tako, Toruń 2014, s. 223 – 233.  ISSN 2353-5709, ISBN 978-83-62737-43-7    

K. Kulpińska, Polska grafika artystyczna dwudziestolecia międzywojennego - spór o miejsce wśród sztuk plastycznych w ówczesnej teorii i krytyce [w:] Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, pod red. J. Talbierskiej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014, s. 51-64. ISBN 978-83-7507-290-7

2013

K. Kulpińska, Graficzna twórczość Leopolda Lewickiego w Krakowie lat 30. XX w.  i powojennym Lwowie, AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. XLIV,  pod red. D. Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013,  s. 487-505. ISSN: 0208-533X 

K. Kulpińska,  Inspiration  from old art in the lithographs of Konrad Srzednicki  from the 1920s and 1930s, w: The Inspiration from the Past in the Art of the 20th  and 21st Centuries,  pod red. J. Malinowskiego, M. Geron,  Wyd. Libron, Kraków  2013, s. 127- 138, ISBN 978-83-62196-98-2. 

2012 

K. Kulpińska,  Eros i Thanatos jako projekcja obsesji Mariana Wawrzenieckiego [w:] Jacek Malczewski i smboliści, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, seria: Obrazy Kultury Polskiej, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS, s. 199-209;  ISBN 978-83-7784-058-0

K. Kulpińska,  Polish and Japanese masters of posters (after 1945) – schools, inspirations, influences [w:] Art of Japan. Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, pod red. J. WasilewskiejWyd. Tako, Toruń 2012, s. 313-320,  ISBN 978-83-62737-16-1

K. Kulpińska, Techniki metalowe w twórczości krakowskich artystów dwudziestolecia międzywojennego. Andrzej Jurkiewicz i Grupa Krakowska w:  Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej 18-19 X 2012,  red. B. Chojnacka, M. F. Woźniak, Wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 81-94, ISBN  978-83-63572-68-6 (8 ilustracji)

2011

K. Kulpińska, International language of woodcut art - Chinese and Polish avant-garde in the 1920s and the 1930s  [w:]  Poland  - China.  Art and  Cultural Heritage, pod red. J. Wasilewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011,  s. 193 – 205,  ISBN 978-83-233-3235-0

(w wersji chińskiej:)  International Language of Woodcut Art – Chinese and Polish Avant - Garde in the 1920s and the 1930s]; 亚迪娜·则马奈克:文集《中国美学》介绍  w:  古今波兰艺术和中波美术交流” (Poland-China: Art and Cultural Heritage) 马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY & CHEN SHUJUN  (eds.) [Szanghaj 2012]

K. Kulpińska,  Sztuka i reklama. Twórczość Stefana Norblina w zakresie grafiki użytkowej / Art And Advertising. Creativity of Stefan Norblin In Utilitarian Graphics [w:] Stefan Norblin. Artysta wszechstronny, katalog wystawy  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, kurator Anna Szlązak,  Stalowa Wola 2011, s. 25 -42,   ISBN 978-83-61032-61-8

K. Kulpińska,  Drzeworyt polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku, oprac. nauk. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 50-60;  ISBN 978-83-86580-69-9

2010

K. Kulpińska,  Street, museum or collection: where does the contemporary Polish poster go? [w:] Modernity of collection, ed. by T. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, K. Lewandowska, Toruń, 2010, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010 s. 237-243,   ISBN 978-83-231-2679-9 

2009

K. Kulpińska, Przepis na plakat według Stefana Juliusza Norblina [w:] Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950, pod redakcją Piotra Rudzińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 95-126,  ISBN 978-83-227-2958-8 

 

Udział w konferencjach z referatami:

1. międzynarodowe:

2009 

1st Conference of  Polish and Chinese Historians of Art: Polska-Chiny. Sztuka i Dziedzictwo Kulturowe: referat: International language of woodcut art - Chinese and Polish avant-garde in the 1920s and the 1930s,  Kraków 14-16. 09. 2009. 

2010 

Konferencja Art of Japan Japanisms and Polish-Japanese art relations, referat: Polish and Japanese masters of posters (after 1945) – schools, inspirations, influences, Centrum Manggha, Kraków 21-23 październik 2010.

Konferencja Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, referat: Polska grafika artystyczna dwudziestolecia międzywojennego - spór o miejsce wśród sztuk plastycznych w ówczesnej teorii i krytyce, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 1-3. XII 2010 Warszawa.

2012

I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki: Polska – Rosja.  Sztuka i historia. ПОЛЬША – РОССИЯ.  ИСКУССТВO И  ИСТОРИЯ, Warszawa, 14 - 16 września referat: „Czarna kreska na białym tle”   - drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską

The Ukrainian and Jewish artistic and architectural milieus of Lwów/ Lemberg/ Lviv: From Ausgleich to the Holocaust, 05-07 listopada, Lwów, referat: Graphics by Leopold Lewicki (1906 – 1973) in Cracow and Lviv Milieus

2013  

I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki w Toruniu. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 – 1990, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 27 – 28 czerwca 2013. referat: Polscy  graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX w. – wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych. 

2019

Międzynarodowa konferencja naukowa: Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais / Międzywojenne Wilno: kształty sztuki i architektury w latach 1919–1939 /  Interwar Vilnius: Shapes of Art and Architecture in 1919–1939.

Wilno, 25 października 2019. Organizator: Vilniaus dailės akademija (Akademia Sztuk Pięknych) Referat: K. Kulpińska, Gracjan Achrem-Achremowicz: Wilno print-maker, graphic designer, bibliophile and publisher.2. krajowe:

2004  

I Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna. Toruń 21-23 IX 2005, referat: Grafika Jana Hrynkowskiego.

2006 

II Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: 13-15 VI 2007, Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce,   referat:  Krytyka artystyczna na łamach "Grafiki Polskiej", "Grafiki" i innych czasopism dwudziestolecia międzywojennego, dotycząca twórczości polskich artystów grafików 

2008  

V międzynarodowy plener artystyczny poświęcony twórczości Piotra Potworowskiego w Kazimierzu Dolnym; wykład: The role of space in Piotr Potworowski's landscapes 

Międzynarodowe kolokwium Nowoczesność kolekcji, Toruń, CSW; referat:  Ulica, muzeum czy KOLEKCJA, czyli dokąd wędruje współczesny plakat polski

2009 

III Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej,  referat:  Brzydota w graficznym reportażu miejskim Leopolda Lewickiego Toruń, CSW, 26-28 XI 2009.

Konferencja Malczewski i symboliści, referat: Eros i Thanatos jako projekcja obsesji Mariana Wawrzenieckiego, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 18-19 maja 2009.  

konferencja Studio Ghibli - 15 powodów, dla których warto oglądać filmy animowane, referat: "Podniebna poczta Kiki" Hayao Miyazakiego jako autorska koncepcja rite de passage Toruń 21-22.05.2009.

Konferencja Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 r., referat: Drzeworyt polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 23 X 2009.

2010  

Ogólnopolska Konferencja Religioznawcza Potęga bajki, 22 - 24. 03. 2010  Aula Collegium Novum, Kraków, referat: Nowy wymiar mrocznej baśni.  Groza oswojona   –  groza spotęgowana w plastycznej interpretacji utworów Edgara Allana Poe

Współorganizacja i prowadzenie konferencji Młody plakat polski w ramach I festiwalu Plakatu i Typografii Plaster CSW Toruń 29 maja 2010

2012

Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku,  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 18–19 października, referat: Techniki metalowe w twórczości krakowskich artystów dwudziestolecia międzywojennego. Graficzna twórczość Andrzeja Jurkiewicza i członków Grupy Krakowskiej  

2014

Konferencja  Kobiece dwudziestolecie 1918 – 1939, zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej UMK, 16 - 18. V 2014, referat: Twórczość polskich  graficzek  dwudziestolecia  międzywojennego - nowy obszar kobiecych doświadczeń.

2015 

26 czerwca konferencja Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech, referat Autoportret w grafice artystów grupy  Bunt

7 października, Paryż i artyści polscy 1945-1989, CSW Toruń, Twórczość graficzna i działalność wydawnicza Franciszka Prochaski

22 października, konferencja Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego Litografia i techniki druku płaskiego, Litografia jako klucz do zrozumienia świata. Grafika amerykańskich artystek lat 20. - 30. XX w. 

4-6 listopada, IBL, Warszawa, konferencja-warsztaty Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka, referat: Słowa i obrazy. Biografie polskich graficzek 20-lecia międzywojennego.

2016

21-23 października, Warszawa, Wydział Neofilologii UW,  konferencja Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat,  referat:  Kształcenie kobiet w zakresie  grafiki artystycznej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego

2017  

23-24 października, Płock, Muzeum Mazowieckie, VII ogólnopolska sesja naukowa Polskie art déco. Malarstwo i grafika, referat Każdy może kupić sobie oryginalny drzeworyt.” Grafika na ścianie mieszkania w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku.

7–9 listopada 2017 Toruń, CSW, VII konferencja sztuki nowoczesnej Formiści– Bunt/Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy, referat: Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza w grafice warsztatowej.

23-24 listopada 2017, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, konferencja Krytyka artystyczna kobiet, referat: Polskie krytyczki dwudziestolecia międzywojennego o grafice – przegląd wybranych tekstów.

2018  

19 września, Białowieża, konferencja Dziedzictwo odradzającego się Państwa Polskiego na Kresach 1918 − 1939: Białowieża – spadkobiercą tradycji i dóbr kultury Żyrowic, referat: Irena Dybowska-Jasińska − graficzka, projektantka, malarka. 


2019

Konferencja naukowa Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019, Warszawa, 19-20 listopada 2019 r. Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawskiego. Referat: Wiktoria Goryńska, Wanda Telakowska – artystki, społeczniczki, propagatorki kultury


 

Stypendia:

kwiecień 2009 - stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na badania naukowe w Londynie

czerwiec 2009 - stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania naukowe w Paryżu.

 

Członkostwo:

 
AICA (od 2004),

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (od 2011) - prezes Oddziału Toruńskiego (od 2014),

Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu,

członkini Rady Programowej Galerii Forum i Akademickiej Przestrzeni Sztuki.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam