Pracownicy ZHSN

Ludomir Ślendziński, "Gra w guziki", 1928 [fragment]

dr Dorota Kamińska-Jones

e-mail: dorkam@umk.pl

praca magisterska: Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Próba atrybucji i datowania, promotor: prof. dr hab. J. Malinowski, recenzent: prof. dr hab. D. Stasik (UW) (1999).

praca doktorska: Ikonografia malarstwa miniaturowego północnych Indii XVI - XIX w. Wybrane zagadnienia promotor: prof. dr hab. J. Malinowskiego; recenzenci: prof. dr hab. Z. Żygulski jun., prof. dr hab. D. Stasik (UW) (2005).

praca habilitacyjna: Kobieta, sztuka i kolonizacja.Strategie feminizmu i kolonializmu w w strefie kontaktu indyjsko - brytyjskiego  (w realizacji).

MIEJSCA PRACY:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Wydział Sztuk Pięknych
 • wykłady monograficzne w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (kobieta w kulturze indyjskiej, wybrane aspekty hinduizmu, aspekty kultury indyjskiej)
 • wykłady na Uniwersytecie Warszawskim - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci "Gender Studies"
 • wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Orientalistyczny, kierunek Indologia - Historia sztuki Indii (wykład obowiązkowy zakończony egzaminem).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • sztuka i kultura Indii
 •  sztuka i kultura Wielkiej Brytanii
 • gender, feminizm
 • sztuka nowoczesna i współczesna
 • kolonializm, postkolonializm 
 • orientalizm w sztuce europejskiej
 •  relacje międzykulturowePUBLIKACJE / PUBLICATIONS

książki / books:

 • Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2002 
 • Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI - XIX w., Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007 
 • Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI - XIX w., Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.

 


artykuły / articles
:

 

 •  Obrazy ragamala w indyjskim malarstwie miniaturowym, "Przegląd Orientalistyczny", 1-2, 2002
 •  Portrety artystów w indyjskim malarstwie miniaturowym, "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1, 2004
 •  Przedstawienia humorystyczne w indyjskim malarstwie miniaturowym, "Toruńskie Studia o Sztuce Orientu", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2, 2005
 •  Kobieta - kochanka. Przedstawienia erotyczne w malarstwie północnych Indii [w:] Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, M. Jakubczak (red.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2005 
 •  At dawn and at dusk: a woman at her toilet. Many ways of interpretation of the art motif [w:] Suprabhatam. Expressing and Experiencing Dawn Motifs in Indian Literature and Art, L. Sudyka (red.), "Cracow Indological Studies", Vol. IX, Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Kraków 2007 
 •  Portrety władców Mewaru, “Sztuka Orientu”, tom I, Studia nad sztuką Azji, pod red. J. Malinowskiego i J. Wasilewskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 •  Wizerunek kobiety indyjskiej w malarstwie Amrity Sher - Gil, [w:] Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu, Warszawa: Trio, 2009
 •  Portrety władców Mandi [w:] “Sztuka i kultura wizualna Indii”, J. Malinowski, P. Balcerowicz (red.) Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010
 •  Gods as embodiments of ragas. The iconography of divinities in ragamala art, [w:] Interrelations of Indian Literature and Arts, L. Sudyka (red.), "Cracow Indological Studies", Vol. X, Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Kraków 2010.
 •  Tradycja u progu nowoczesności. Kobiety w malarstwie Kalighat,, Art of the Orient, 2012, D. Kamińska-Jones (red.), Vol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 
 • England’s affair with India. Bibi in the art of European artists in the second half of the eighteenth century [w:] “The Artistic Traditions of Non European Cultures", Vol. 2, B. Łakomska (ed.), Warszawa: Polish Institute of World Art Studies ; Toruń: Tako Publishing House, 2012.
 • Odzwierciedlenia rzeczywistości. Indie w oczach artystów europejskich w sztuce doby kolonializmu [w:] Milczenie i ekspresja w filozofii Wschodu, tom 1, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, 1 (1/2012), R. Szuksztul., P. Tendera (red.), Kraków 2012
 • Strój jako wyznacznik statusu kobiety w Indiach [w:] Strój zwierciadło kultury, Magdalena Furmanik-Kowalska, Joanna Wasilewska (red.), Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Toruń: Wydawnictwo Tako, 2013.
 • The figure of the Indian woman-victim as a pretext for colonialism and imperialism [w:] Women in different global contexts: culture, gender, violence, Jolanta Maćkowicz, Ewa Pająk-Ważna (ed.), Cracow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
 • Aesthetics in the services of colonialism: the picturesque in the Indian context„The Polish Journal of the Arts and Culture", Jagiellonian University in Kraków, Vol. 14 (2), 2015
 • Kobiecość przekształcona. Indyzacja i europeizacja kobiety w strefach kontaktu na przykładzie malarstwa miniaturowego XVI-XIX w. “ Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” t. 46 (2015)
 • Rozkosze wyobrażone. Kobiety indyjskie i haremy jako obszary wyimaginowanych rozkoszy w kulturze brytyjskiej [w:] Rozkosz w kulturze, Łukasz Wróblewski, Aleksandra Giza (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016. 
 • Art and gender in the contact zone - European women and Indian miniature painting, “Art of the Orient”, Vol. 5, Dorota Kamińska-Jones, Agnieszka Staszczyk (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

 

TOMY POD REDAKCJĄ / EDITED

 • Art of the Orient, Vol. 1, red. D. Kamińska-Jones, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
 • Art of the Orient, Vol. 2, red. D. Kamińska-Jones, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013
 • Art of the Orient, Vol. 3, red. D. Kamińska-Jones, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
 • Art of the Orient, Vol. 5, red. D. Kamińska-Jones, A. Staszczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

 

KONFERENCJE I WYSTĄPIENIA:

 • czerwiec 2002 (20-21) organizacja (wraz z prof. dr. hab. Jerzym Malinowskim i mgr Mirosławą Wojtczak) konferencji orientalistycznej na UMK w Toruniu, pod nazwą "II Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu", udział z referatem "Miniatura ragamala ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie"
 • 22-23 kwietnia 2004 r. udział w konferencji indologicznej "Indie w Warszawie. 50 lat  powojennej indologii na Uniwersytecie Warszawskim", z referatem "Wizerunek postaci kobiecej w malarstwie miniaturowym Indii"
 • 17-18 czerwca udział w konferencji "III Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu" zorganizowanej przez Pracownię Sztuki Orientu UMK z referatem "Przedstawienia humorystyczne w indyjskim malarstwie miniaturowym"
 • 15-16 listopada 2004 udział w konferencji "Kobieta w Kulturze Indyjskiej" zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, z referatem "Kobieta - kochanka. Motywy erotyczne w malarstwie północnych Indii"
 • 8-10 marca 2005 udział w konferencji poświęconej kobietom w kulturach świata zorganizowanej przez Pracownię Sztuki Orientu w Toruniu z referatem "Kobieta w kulturze i sztuce indyjskiej"
 • 28-30 czerwca 2006, "IV Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu" zorganizowanej przez Pracownię Sztuki Orientu UMK z referatem "Wizerunek kobiety indyjskiej w malarstwie Amrity Sher - Gil"
 • 7 marca 2007 wystąpienie na konferencji organizowanej przez Galerię Wozownia i Wydział Sztuk Pięknych UMK z referatem "Sati - rytualne samobójstwa kobiet w Indiach"
 • maj 2007 wystąpienie z okazji otwarcia wystawy artystek indyjskich "Women by Women" w Muzeum Okręgowym w Toruniu pod patronatem Ambasady Republiki Indii w Polsce z referatem "Kobieta indyjska wczoraj i dziś"
 • 26 października 2007 - spotkanie autorskie w ramach promocji książki "Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI - XIX w." zorganizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w Galerii Nusantara 
 • marzec 2008 - wystąpienie na konferencji organizowanej przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej pt.: "Kobiece perspektywy. Kobieta - płeć, zjawisko, człowiek czy przedmiot badań?" z referatem Kurtyzany, dewadasi - różne oblicza prostytucji w dawnych Indiach"
 • 18-19 kwietnia 2008 r. współorganizacja międzynarodowej konferencji "Sztuka i kultura wizualna Indii", w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod patronatem Ambasady Republiki Indii w Polsce i Indian Council for Cultural Relation oraz wystąpienie z referatem "Przedstawienia portretowe władców księstwa Mandi"
 • 11-12 grudnia 2008 wystąpienie na interdyscyplinarnej konferencji poświęconej kulturze indyjskiej zorganizowanej przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej (UMK) pod patronatem Ambasady Republiki Indii w Polsce z referatem: "Wizualizacja muzyki indyjskiej. Ikonografia form boskich"
 • maj 2010 - udział w konferencji poświeconej kulturze indyjskiej organizowanej przez Toruńską Szkołę Wyższą z referatem: Początki feminizmu w Indiach
 • czerwiec 2010 organizacja (wraz z prof. dr. hab. Jerzym Malinowskim i mgr Mirosławą Wojtczak) konferencji orientalistycznej na UMK w Toruniu, pod nazwą VI Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, udział z referatem Kobieta w malarstwie Kalighat.
 • sierpień 2010 członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji The History of Art History in Central-Eastern and Southern-Eastern  Europe, Toruń - Wilno
 • 21-22 września 2011 - udział w międzynarodowej konferencji pt. "Rzeczywistość - ekspresja- milczenie w filozofii i kulturze Wschodu" zorganizowaną przez Zespół Badawczy Filozofii Wschodu przy Zakładzie Filozofii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego z referatem Odzwierciedlenia rzeczywistości. Indie, Indusi i Europejczycy w sztuce doby kolonializmu, Kraków
 •  grudzień 2011 udział w międzynarodowej konferencji Old art inspirations in the art of the 20th and 21sth Century  z referatem  Miniature paintings as a source of inspiration for modern and contemporary Indian art.
   
 •   25-28 kwietnia 2012 udział w konferencji Dni Indyjskie zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński z referatem Ofiara czy święta? przedstawienia sati w sztuce europejskiej i indyjskiej
   
 • 14-15 czerwca 2012 organizacja konferencji: VII ogólnopolskie spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki Orientu oraz udział z referatem Romans Anglii z Indiami. Bibi w sztuce artystów europejskich 
   
 • 20-22 marca 2013 udział w konferencji International Seminar on Rajasthani Miniature Painting zorganizowanym przez Department of History of Art, National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, National Museum w New Delhi z referatem Rajasthani Miniatures from the Collection of the National Museum in Warsaw.
   
 •  23-24 maja 2013 udział w konferencji Dni Indyjskie  zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z referatem: Indyjskie Wenus, europejskie nayiki. Konstrukcje kobiecości w sztuce akademickiej
 • 14-15 listopada 2013 udział w  Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej Kobieta w mozaice kulturowej Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z referatem: Figura kobiety indyjskiej-ofiary jako pretekst do działań kolonizacyjnych i imperialistycznych 
 • październik 2014 - II Konferencja Sztuki Indii  Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (Konferencja zorganizowana na 60-lecie  ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami)  
 •  2014 powadzenie seminarium i debaty poświęcone Indiom, zorganizowane w związku z 60. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indiami przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy przy Wyższej Szkole Gospodarki.
 •  20.03.2015 - 22.03.2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozkosz w kulturze - kultura w rozkoszy”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, udział z referatem: Kobiety indyjskie i haremy jako obszary wyimaginowanych rozkoszy w kulturze brytyjskiej (XVII-XIX w.)
 • 17-18 września 2015 - Międzynarodowa konferencja - Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, udział z referatem: Sztuka i kobiecość na pograniczu kultur. Autoetnografia indyjska na potrzeby brytyjskie. 
 •  czerwiec 2016 organizacja konferencji (wraz z Barbarą Gmińską-Nowak): IX ogólnopolskie spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki Orientu oraz udział z referatem Sztuka indyjska z kolekcji Aleksandra Wernera w zbiorach toruńskiego Muzeum Uniwersyteckiego (wraz ze Sławomirem Majochem, MOT)


STYPENDIA I WYJAZDY BADAWCZE

 • czerwiec-lipiec 2001 - kwerendy i badania w ośrodkach indologicznych w Niemczech:
  • Berlin Staatliche Museen zu Berlin, Dahlem Museums, Museum für Asiatische Kunst)
  • Tybinga (Eberhard Karls Universität Tübingen)
 • sierpień-październik 2001 - kwerendy i badania w Wielkiej Brytanii:
  • Londyn (British Museum, Victoria and Albert Museum)
  • Bristol (Bristol University, University West of England)
 • grant promotorski Komitetu Badań Naukowych nr 2 H01E 019 22 (lata: 2002 - 2005).
  W ramach grantu podróż do Indii i badania w następujących ośrodkach naukowych:
  • New Delhi (National Museum, National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Delhi University, Delhi College of Fine Arts)
  • Varanasi (Banaras Hindu University, Bharat Kala Bhavan)
  • Dźajpur (Maharaja Sawai Man Singh II Museum, Government Central Museum)
  • Udajpur i Bikaner - pałace i muzea maharadżów;
  • Museum of Kangra Art w Dharamśali
  • Ćamba: Bhuri Singh Museum
 • styczeń-luty 2006 - pobyt naukowy w Indiach, badania w południowych Indiach (Bombaj, Aurangabad, Adźanta, Ellora, Hampi, Badami, Aihole, Pattadakal, Majsur i okolice: Srawanabelagola, Belur, Somnathpur, Halebid, Nasik, Karla, Bhadźa, Puna).
 •  2009 – badania naukowe w Londynie w ramach stypendium z Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich
 • 2009 – badania naukowe w Londynie w ramach Stypendium dla Młodych Pracowników Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2012 - badania w Indiach Południowych (stany: Tamil Nadu i Kerala)
 • 2013 - 2014 - Grant Rektora UMK - badania w Indiach (Delhi, Kolkata) i Wielkiej Brytanii 

 


WYKAZ PROWADZONYCH ZAJĘĆ:

 • Sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego - historia sztuki Azji
 • seminarium ze sztuki pozauropejskiej 
 • historia sztuki nowoczesnej polskiej
 • historia sztuki nowoczesnej powszechnej
 • sztuka współczesna
 • tendencje w sztuce współczesnej
 • zabytkoznawstwo sztuki pozaeuropejskiej 
 •  feminizm i gender
 • seminarium magisterskie
 • historia rzeźby nowoczesnej i współczesnej
 •  zabytkoznawstwo rzeźby nowoczesnej i współczesnej
 • religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji)
 • sztuka Indii
 • wstęp do historii sztuki
 • wstęp do historii sztuki Orientu
 • konwersatorium ze sztuki Orientu 
 • prowadzenie praktyk ze studentami z zakresu historii sztukiCZŁONKOWSTWO:


          The European Association for South Asian Studies, Academic committee The 24th ECSAS (European Conference on South Asian Studies)


          Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam