Konferencje

Ferdynand Ruszczyc, "W świat", 1901 [fragment]

III Ogólnopolskie Forum Doktorantów Historii Sztuki
26-28 października 2007
Wydział Sztuk Pięknych, UMK, Toruń

W dwudniowej konferencji naukowej, organizowanej przez Koło Doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, uczestniczyli prezentując referaty doktoranci z Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej WSzP UMK:

 • Wioletta Brzezińska, Klasycystyczna architektura pałacowa na Wołyniu.
 • [STRESZCZENIE]:
  Referat, który przedstawię na III Ogólnopolskim Forum Doktorantów Historii Sztuki, jest częścią mojej pracy doktorskiej. Zajmuję się w niej klasycystycznymi założeniami pałacowo - ogrodowymi na Wołyniu 1780-1830.
  Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie moich dotychczasowych badań nad architekturą pałacową Wołynia. Większość rezydencji znajdowała się w posiadaniu rodzin takich jak Czartoryscy, Chodkiewiczowie, Lubomirscy, a nad ich projektami pracowali m.in. H. Ittaar, Sz. B. Zug. W zasadniczej części referatu zwrócę uwagę na charakterystyczny typ architektury pałacowej na Wołyniu tj. pałace, które wraz z oficynami tworzyły plan podkowy. Omówię także wybrane przykłady m.in. pałace w Beresteczku, Szpanowie, Młynowie, Gródku. Na zakończenie przedstawię aktualny stan zachowania omawianych obiektów, będący efektem przeprowadzonej przeze mnie ewidencji klasycystycznych założeń pałacowo - ogrodowych na Ukrainie.

 • Joanna Chołaścińska, Ruchome obrazy Piotra Kamlera
 • Anna Dzierżyc-Horniak, Happeningi, wydarzenia, akcje w i pod patronatem Galerii Foksal w latach 1965-1971
 • [STRESZCZENIE]:
  Wystąpienie przedstawione podczas III Ogólnopolskiego Forum Doktorantów Historii Sztuki jest częścią mojej pracy doktorskiej pt. "Działalność Galerii Foksal w latach 1966 - 1984. Programy - manifesty - wystawy - wydarzenia - artyści". Podejmuję się w niej analizy poszczególnych wydarzeń artystycznych związanych z Galerią i jej środowiskiem, które od połowy lat 60. znacząco wpływa na kształt współczesnej sztuki polskiej. Tworzący Foksal krytycy sztuki i artyści odegrali ważną rolę w propagowaniu i rozwoju na gruncie polskim nowoczesnych kierunków sztuki. Ich zmagania ideowe - wspólne błądzenie wokół pytań o sens i miejsce sztuki, o status dzieła i status galerii - urzeczywistniały się w wielu pionierskich działaniach, jak happening, event, environment.
  W referacie przedstawię działania happeningowe, akcje i inne tego typu wydarzenia, podejmowane zarówno w fizycznie zakreślonej przestrzeni galerii, jak i również te rozciągnięte poza nią. Będą to m.in. happeningi Kantora (Cricotage, List, Panoramiczny happening morski, Lekcja anatomii wedle Rembranta) i akcje jego studentów (My nie śpimy, Kapelusz czteroosobowy), działania artystów i krytyków z Foksalu tworzące Assemblage Zimowy (Kantor, Krasiński, Stangret Stażewski, Gostomski, Borowski, Ptaszkowska), wydarzenia artystyczne związane z sympozjum w Złotym Gronie, akcję Multipart (Kantor), Przepowiednię Beresia.

 • Małgorzata Kozłowska, Ekspresja i metafora w twórczości Mieczysława Wejmana i Krystyny Wróblewskiej
 • Filip Pręgowski, Między obiektywem a płótnem. Rola fotografii i filmu w malarstwie Francisa Bacona
 • [STRESZCZENIE]:
  Tekst referatu dotyczy roli fotografii i filmu w malarstwie Francisa Bacona (1909-1992).Przedstawiono fotograficzne źródła, z których korzystał Bacon w swojej twórczości, począwszy od zdjęć zamieszczonych w książkach medycznych, paranaukowych, czy antologiach kina, poprzez fotografie prasowe, reprodukcje z albumów, katalogów i kolorowych magazynów. Istotną częścią referatu jest fundamentalna dla twórczości Bacona inspiracja fotografiami Edwarda Muybridge'a z lat '80 XIX wieku. Poruszony jest także wątek inspiracji filmem, zwłaszcza wielkimi dziełami kina lat '20 i '30 XX wieku takich twórców, jak Abel Gance, Sergiej Einsenstein, Jean Cocteau, czy Luis Bunuel.
  Referat stanowi próbę systematyzacji fotograficznych i filmowych źródeł inspiracji Francisa Bacona, a także odpowiedzi na pytanie o ich wpływ zarówno na stosowane przez artystę rozwiązania stylistyczne, jak i rodzaj metaforyki obecnej w jego malarstwie.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam